Forum deBijbelZegt.nl

[Reactie toevoegen]

1,648 Entries
Redactie Email
12/01

Comments:

De Nashville Verklaring

Middels de zogenaamde Nashville verklaring willen orthodoxe christenen ons vertellen wat God's exacte bedoelingen zijn met betrekking tot homo's en lhbt'ers. Laten we dus eens een paar artikelen van deze verklaring onder de loupe nemen en  kijken wat de Bijbel erover te zeggen heeft.

Artikel 1
WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie [1] tussen één man en één vrouw,[2] waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen.[3] Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele,[4] polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

[1] Behalve dan in het geval van lust opwekkende vrouwen in krijgsgevangenschap want die mogen eerst worden uitgeprobeerd voordat de "levenslange" verbinding wordt aangegaan. (Deuteronomium 21:11-14)

Ook kan een MAN die iets onaangenaams in zijn vrouw ontdekt heeft van haar scheiden met een speciale "scheidbrief". Dat een VROUW zou kunnen scheiden omdat de man niet bevalt is natuurlijk ondenkbaar. (Deuteronomium 24:1)

[2] Als de Bijbel iets zegt over God's bedoelingen dan kunnen we moeilijk anders concluderen dat één man net zoveel vrouwen mag hebben als hij er kan onderhouden want zo'n beetje alle hoofdrolspelers in het Oude Testament hadden meerdere vrouwen.

 [3] Hier wordt het verband tussen seks en het krijgen van kinderen gebruikt om te suggereren dat seks alleen op zijn plaats is als daar ook kinderen uit voort kunnen komen. Met dezelfde redenering kun je ook het gebruik van fietsen afkeuren: God heeft de mens benen gegeven om te lopen dus mogen ze alleen daarvoor gebruikt worden.

[4] Wat God precies bedoelt blijft natuurlijk giswerk maar de Bijbel zegt in ieder geval dat praktiserende homoseksuelen gedood dienen te worden. (Leviticus 20:13)

Artikel 3
WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend. [1]

WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde. [2]

[1] Er is de schrijvers van de Nasville Verklaring blijkbaar alles aan gelegen dat in huwelijk en kerk de man de baas blijft en vrouwen een onderdanige positie innemen.  (Genesis 3:16) (1 Korinthiers 11:3-9) (Efeziers 5:22-23) 

[2] Als een intelligente vrouw zich niet in theologische aangelegenheden mag mengen en het geleuter van dommere mannen in stilte moet accepteren dan is dat een aantasting van haar waardigheid. (1 Korinthiers 14:34) (1 Timotheus 2:12-14)

LEES HIER VERDER

      


Cees Kruithof Email
11/01

Comments:
Bestmensen,

Mijn broer David, zoon van Oud-Gereformeerde dominee Kruithof, stuurde mij de link naar jullie website. Huiveringwekkend. Opnieuw. Onbegrijpelijk hoe mensen blijven vasthouden aan waarden die klaarblijkelijk waardeloos zijn.

Ach..godsdienst is het beste marketingconcept ooit.
Ik ga jullie site nauwkeurig bestuderen.

Hartelijk.
Cornelis Samuel
       
        


L. 
08/01

Comments:

Beste eigenaar van deze website,

Wat jammer om te lezen dat u zo denkt over onze God, ik kan het goed begrijpen omdat ik veel mensen tref die zich kapot voelen. Soms door religie, kerksystemen, opvoeding, het niet krijgen van antwoorden etc.
Dit is geen verwijt, mijn intentie zijn goede bedoelingen.

Als u behoefte heeft aan vrijheid of iets anders dan hoor ik dat graag, misschien kan ik helpen. Zelf heb ik in het verleden ook zware tijden gehad, maar ik ervaar nu vrede, rust en vrijheid. Dat gun ik u ook.

Sorry als het opdringerig over komt.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste L., dank voor je reactie.

Ik begrijp dat wat je op deze website over God leest graag wil afdoen als de hersenspinsels van getroebleerde en kapotte geesten die maar geen rust kunnen vinden en daarom hun frustraties afreageren op de God van de Bijbel.

Blijkbaar kun je je met geen mogelijkheid voorstellen dat er ook maar iets van waarheid schuilt in onze bevindingen over die God en concludeer je daarom dat er dan met ons iets mis is wat gerepareerd moet worden zodat we net zo over God gaan denken als jij dat doet.

Bij deze wil ik je graag uit de droom helpen. Wat wij over de bijbelse God schrijven berust puur op feiten zoals God die zelf heeft laten optekenen in de Bijbel en de conclusies die wij trekken over God's gedrag zouden ook door jou worden onderschreven als het een andere god of persoon zou betreffen. Alleen omdat het de God van de Bijbel is maak je voor Hem een uitzondering en praat je hetzelfde gedrag dat je in andere gevallen zou afkeuren nu ineens goed of sluit je je er voor af.

Misschien kun je ons bijvoorbeeld eens uitleggen hoe je "rust", "vrede" en "vrijheid" denkt te kunnen vinden bij een God die massamoorden laat plegen en slavernij goedkeurt. En hoe kun je "vrede" hebben met het feit dat bij het laatste oordeel het overgrote deel van de mensheid wordt afgeslacht om vervolgens door Jezus zelf in de wijnpers geplet te worden.

Ik hoor graag van je.

 


Was Rodebos Email
08/01

Comments:

Hallo allemaal,

Ik ben een hier poosje niet meer geweest, omdat ik een aantal jaar de tijd heb genomen om argumenten te verzamelen voor de waarheid van het christendom. De eerste sterke aanwijzing die ik jullie wil meegeven zijn de volgende graancirkels: link1 link2

Hier staan graancirkels van het christelijke kruis en het gezicht van Jezus. Dat graancirkels een bovennatuurlijke oorsprong hebben, is al door meerdere graancirkelonderzoekers, waaronder de Nederlandse Janet Ossebaard bevestigd. (Denk bijvoorbeeld aan lichtbollen die zijn waargenomen en het feit dat de gewassen gebogen zijn ipv gebroken) Mogelijk zijn deze graancirkels dus of door God of één van zijn boodschappers gemaakt of laten ze zien dat zelfs aliens Jezus Christus als een realiteit zien.

          


Willem v B. 
20/12/18

Comments:
Bedankt voor het antwoord.

Ik heb het verhaaltje van die professor gelezen en hij doet erg zijn best om een banaan recht te praten.

Zijn conclusie, het was geen incest, omdat de wetten van Mozes toen nog niet golden, heeft direct gevolgen voor de dood van Abel door zijn broer Kaïn.
Toen dat gebeurde golden de wetten van Mozes ook nog niet, dus volgens dezelfde gedachtengang van professor Paul zou het dan volstrekt onzin zijn dat de bijbelse god of wie dan ook zich druk maakt over moord, want niemand had tot dan toe wetten gemaakt die moord verboden.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Je slaat de spijker op z'n kop. En wat te denken van de slachtoffers van de zondvloed? Volgens welke toen nog niet bestaande wetten verdienden deze mensen dat ze met uitzondering van één gezin allemaal verzopen moesten worden?

   


Willem v B. 
18/12/18

Comments:
Hallo redactie,

jullie kunnen me misschien wel helpen met mijn vraag.
Ik vraag me namelijk het volgende af: hoe zit dat nou eigenlijk met Adam en Eva en hun nakomelingen?
Adam en Eva kregen kinderen (volgens mij 2 zonen), maar wat gebeurde er daarna?
Werd het een gezellige incestbende en verwekte iedereen maar kinderen bij Eva en daarna bij hun zusjes/dochters?

Of heeft de bijbelse god stiekem een hele boel vrouwen geschapen die dienden als "voortplantingsfabrieken"? Als dat het geval zou zijn, dan zijn die vrouwen en hun nakomelingen niet belast met de erfzonde (het zijn namelijk geen nakomelingen van Adam en Eva).

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Willem, dank voor je reactie.

Aangezien er in de Bijbel naast Adam en Eva nergens sprake is van andere door God geschapen mensen en Eva "de moeder aller levenden" wordt genoemd moeten we wel concluderen dat de rest van de mensheid afstamt van deze 2 individuen. Je vraag over de erfzonde lijkt me hiermee beantwoord.

Volgens Genesis 5:4 kregen Adam en Eva naast 2 zonen ook dochters dus laten we maar aannemen dat Kain en Abel geen kinderen bij hun moeder hebben verwekt en zich tot hun zusters hebben beperkt. Volgens de gangbare definitie is er dan inderdaad sprake van incest (=geslachtsverkeer tussen naaste bloedverwanten).

Mocht je dat niet zo'n fijn idee vinden dan kun je hier lezen hoe Prof. dr. M.J. Paul daar toch een draai aan weet te geven door te stellen dat dit geen incest is zolang er maar nette "huwelijken" zijn gesloten.

    


M. Steemers 
03/12/18

Comments:
Beste redactieleden,
U voert een interessante site die ik graag bezoek maar ik vroeg mij af wat de theologische en/of kerkelijke achtergrond van de redactie is. Zelf ben ik RK pastor en gepromoveerd theologe (KUN). Wat u schrijft boeit mij. Ik ben voorstander van contextueel bijbellezen.
Graag een reactie.
Groeten Myriam Steemers

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Myriam Steemers, dank voor uw lovende woorden.

Ik ben bang dat u ons iets te hoog inschat. De redactie heeft geen formele theologische opleiding genoten en kerkelijke achtergrond speelt hier geen enkele rol. Onze enige maatstaf is wat erin de Bijbel staat en wat je daar redelijker wijs over kunt concluderen.

Theologen mogen graag speculeren over wat het allemaal ZOU KUNNEN betekenen maar daar doen wij niet aan mee omdat met geen mogelijkheid is uit te maken welke van die "theologen" het bij het rechte eind heeft.

De nu bijna 2000 jaar continue studie van de Bijbel heeft enkel geleidt tot een onafzienbare rij van christelijke stromingen die elkaar op diverse punten tegenspreken en waarvan de aanhangers vaak denken dat hun uitleg de enige juiste is. Zou de kerk niet honderden jaren lang de "ketterijen" te vuur en te zwaard hebben bestreden dan was die rij ongetwijfeld nog veel langer geweest. 

Deze site is met name gericht op de groep mensen die de Bijbel letterlijk nemen en die zijn helaas, om het met een understatement te zeggen, niet zo ontvankelijk voor contextueel bijbellezen. (als dit een juiste weergave is wat u met cb bedoelt)

 


Harry Email
28/11/18

Comments:
Kwinkslagen, dit zegt veel over uw achtergrond beste redactie. Ik ga geen enkele discussie starten op dit forum. U hebt namelijk altijd gelijk.

Theologisch armpje drukken is verre van succesvol, wij allen kennen de waarheid niet ... hooguit een persoonlijke beleving ervan.

Tabee, succes met uw leven.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Harry, dat u niet geïnteresseerd bent in discussies had ik al zo'n vermoeden van dus dat wilde ik nog even zwart op wit hebben.

Dat "wij allen de waarheid NIET kennen" ben ik helemaal met u eens. Als iedereen er zo over dacht zou deze site volstrekt overbodig zijn maar helaas is de wereld vol met mensen die de "waarheid" WEL menen te kennen en zijn er diverse beroepsgroepen druk in de weer om anderen van die vermeende "waarheid" te overtuigen.
Een blik op de kaart met de wereldgodsdiensten laat zien dat dit met het vinden van waarheid weinig van doen heeft: blijkbaar zijn de meeste mensen eenvoudig te overtuigen dat de "waarheid"  te vinden is in de godsdienst van hun ouders.

Vraag: moeten we de "persoonlijke beleving" van de aanhangers van al die verschillende elkaar vaak tegensprekende godsdiensten even serieus nemen?

    


Harry Email
25/11/18

Comments:
Waarom maakt u zich zo druk om God, de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt? Volgens u is het allemaal onzin. Tekeer gaan tegen iets dat niet bestaat ... daar hebben artsen een medische term voor :-)

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Harry, gezien de "drukte" die dominees en theologen aan de dag leggen om de mensheid van alles en nog wat over God en de Bijbel wijs te maken leek mij een beetje "tegendruk" wel op zijn plaats.

U mag dat bestempelen als "te keer" gaan maar ik zie het als een hoognodige interventie om misleide zielen te laten inzien dat de zekerheden waarmee bijbelgeleerden hun redeneringen onderbouwen flinterdun zijn en berusten op een hele selectieve interpretatie van de Bijbel.

Zie het grote aantal christelijke stromingen die zich allemaal baseren op één en dezelfde leraar uit één en hetzelfde boek en waarvan het overgrote deel dan ook nog denkt dat zij de "ware" leer aanhangen. 

Misschien kunt u ter vermaak van de lezers naast de kwinkslagen ook eens INHOUDELIJK reageren op onze stellingen.

        


rob  Email
04/11/18

Comments:


Beste we gaan hier niet uitkomen denk ik. Zolang u niet verstaat wat God met Zijn woord bedoelt bent u blind. Zouden uw ogen open gaan dan kunt u alleen Goed van God spreken. Ik zal kort proberen op uw vragen in te gaan.

1. Mensen die menen Christus niet nodig te hebben omdat ze zelf wel voor verzoening kunnen zorgen gaan inderdaad verloren. Buiten Christus lijden en sterven is er geen behoud.

2. Heb ik u verteld dat Jezus dat heeft gezegd? Of dat dat in de bijbel staat? Het is de praktijk van het geloof wat dat leert. En door deze praktijk gaan we andere teksten beter begrijpen die we anders niet makkelijk konden begrijpen.

3. U zet God in een kwaad daglicht terwijl het probleem door de daad van de mens is ontstaan.
(Als ik een boete krijg voor te hard rijden wie is er dan schuldig. Volgens u de agent want die had bijv. ook een andere baan kunnen kiezen)

4. Een boete is niet fijn om te krijgen. Maar wel rechtvaardig als ik die door eigen schuld krijg. En dan ben ik blij dat het hier enkel een geld boete is want mogelijk kost het ergens anders een lange celstraf. Zou die celstraf dan niet rechtvaardig zijn? En weer een ander land kost het je je leven. Is dat niet rechtvaardig? We hebben ons te houden aan de wet waar we onder staan. Zo niet zijn we schuldig. Het is fijn als een agent dan eens een oogje dicht knijpt of 10x of 1000x maar een keer is het over.

Als God u zou vragen: Hoe vaak heb ik u laten waarschuwen? Zou u dan kunnen zeggen: Maar God kunt u niet even een oogje dicht knijpen. Dan zal God mogelijk zeggen dat Hij dat al 1000x gedaan heeft.

Als u verwacht genoeg kennis van God te hebben om Hem er van te overtuigen dat Hij het mis heeft. Dan zou ik er nog eens goed over na denken. Maar als u denkt: Ik waag het erop dan is dat niet Gods verantwoordelijkheid maar die van u.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Rob, dank voor je antwoorden. Laten we eens kijken hoe jij als "ziende" ons "blinden" de weg kunt wijzen.

Quote: "Beste we gaan hier niet uitkomen denk ik."

Ik zie het ook somber in maar ik troost me met de gedachte dat lezers van dit forum hun voordeel zullen doen met de uitwisseling van onze inzichten. 

[1] Blijkbaar vindt ook jij het veroordelen van mensen die door geboorte in de verkeerde goden geloven niet zo'n fijn idee want je draait om de vraag heen en maakt er "mensen die menen" van zodat het lijkt of deze mensen opzettelijk de God van de Bijbel afwijzen en daar dus voor gestraft mogen worden. En je bewering dat ze "zelf wel voor verzoening zouden zorgen" is helemaal bespottelijk want ze weten niet eens dat een dergelijke verzoening noodzakelijk is omdat ze daar gewoon nog nooit van gehoord hebben.

Quote: "Buiten Christus lijden en sterven is er geen behoud."

Even voor de duidelijkheid: dus ook niet voor mensen die geboren zijn in andere geloven? Antwoord daar eens op zonder er omheen te draaien!

[2] Nee. dat heb je niet gezegd maar je zei:

"Terwijl het bij het Christelijk geloof om Christus gaat en dan blijft er niets meer van een mens over."

dus ik dacht laten we eens kijken wat de stichter van dit geloof daar zelf over heeft te melden maar die zegt daar dus niets over. Toch vreemd dat die stichter zo'n 30 jaar op aarde heeft rondgelopen maar nooit de moeite heeft genomen om zijn ideeën duidelijk op papier te zetten zodat we nu met diverse door MENSEN ontwikkelde elkaar tegensprekende geloofspraktijken zijn opgezadeld. 

Quote: "En door deze praktijk gaan we andere teksten beter begrijpen die we anders niet makkelijk konden begrijpen."

Deze praktijk enkelvoud? Welke van de honderden praktijken bedoel je precies? Tweeduizend jaar theologisch gepuzzel op die teksten heeft geresulteerd in een kakofonie van praktijken waarvan de aanhangers denken dat zij de enige en juiste weg hebben gevonden in de doolhof van de Bijbel.

[3] De vraag was: WAAR vertellen wij onwaarheden over God? Blijkbaar heb je die niet kunnen vinden en kom je met "kwaad daglicht" op de proppen en "het probleem" dat door de mens is veroorzaakt. Nu kan het zijn dat de mens ergens oorzaak van is maar is dat ook een vrijbrief om alle mogelijk denkbare ellende over de mensheid uit te storten? Door wie is de malaria parasiet inclusief de bijbehorende mug geschapen?

Je analogie van God als hemelse Agent die bekeuringen uitdeelt mist een paar saillante details: deze Agent maakt namelijk zelf eerst een paar wetten die hij dan aan een klein deel van van de bevolking kenbaar maakt en vervolgens gaat hij iedereen bekeuren die in overtreding is ongeacht of ze op de hoogte waren van die wetten of niet. Verder is de Agent compleet op hol geslagen want ongeacht aard of aantal overtredingen kent hij maar 1 soort bekeuring en dat is eeuwige verbanning. Bekeuring kan wel afgekocht worden maar dat kan alleen als je de wetten kent.

[4] En weer draai je er omheen. De vraag gaat over het vermoorden cq het opzettelijk ziek maken van kinderen en dan kom jij met een verhaaltje over boetes en celstraf. In humane samenlevingen vermoorden we geen kinderen omdat hun ouders iets fout hebben gedaan. Hoe kan het zijn dat een almachtige God die volgens jou 100% liefde en rechtvaardigheid is niet tot dat inzicht is gekomen?

Quote: "Als God u zou vragen: Hoe vaak heb ik u laten waarschuwen?"

God kan dat vandaag nog met donderend geweld vanuit de lucht aan de complete mensheid vragen en dan zou iedereen weten waar zij/hij aan toe was maar om een of andere reden werkt Hij liever via tussenpersonen met als gevolg dat die de mensen van alles wijs kunnen maken.

Quote: "Als u verwacht genoeg kennis van God te hebben om Hem er van te overtuigen dat Hij het mis heeft."

Een God die kinderen vermoord en daar ook nog over opschept ergens van overtuigen is misschien wat al te hoog gegrepen dus ik beperk me maar tot het overtuigen van Zijn aanhangers zelfs als dat op een jammerlijk falen uitloopt.

Quote: "Ik waag het erop dan is dat niet Gods verantwoordelijkheid maar die van u."

Je standpunt is duidelijk: God mag nooit verantwoordelijk worden gehouden als het vervelende zaken betreft. Zinkt er een schip en verdrinken er honderden mensen dan is dat te wijten aan de zondeval maar als 5 mensen het drama in een roeibootje overleven dan moeten we daar Gods hand in zien.

Dank voor je waarschuwing.

      


Redactie Email
03/11/18

Comments:
@Rob

Beste Rob, je beweert van alles maar als we daar kritische vragen over stellen blijf het oorverdovend stil. Geef eens antwoord op de volgende openstaande vragen uit vorige bijdrages van je:

1. Gaan mensen die in andere goden geloven omdat hun ouders dat ook deden verloren? 

2. Waar zegt Jezus dat het de bedoeling is dat er niets van een mens over moet blijven? Hoofdstuk en vers graag.

3. Je beschuldigt ons dat we Gods naam door het slijk zouden halen. Laat eens aan de lezers zien WAAR wij onwaarheden over God vertellen.

4. Je zei: God is 100% rechtvaardig? Als dat zo is schets ons dan eens een scenario waar het vermoorden of ziek maken van kinderen als rechtvaardig gezien kan worden.

Geen doorverwijsbriefjes deze keer maar duidelijke antwoorden.
Ik weet het niet mag natuurlijk ook.

    


rob  Email
03/11/18

Comments:

Beste

U hebt gelijk. We kunnen beter met armen over elkaar wachten tot God zich bekend maakt en kijken wat Hij te zeggen heeft. Als Hij alles zo kan verklaren dat wij met onze mond open vallen omdat we daar misschien niet aan hadden gedacht. Dan zeggen we daarna amen op onze verdoemenis en gaan we terecht verloren.

Stel dat God niet tegen onze zeer verstandelijke redeneringen op kan dan kan Hij ons toch ook niet verloren laten gaan. Dan zal God tegen ons zeggen: Jullie hebben meer verstand als Mij daar had Ik niet aan gedacht maar jullie hebben helemaal gelijk.

Waagt u uw eeuwige bestemming hier op? Zegt u nu zelf bent u dan een verstandig iemand of een dwaas iemand?

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Rob, blijkbaar vindt je mijn voorstel dat God zich ongevraagd aan de mensheid kenbaar zou maken niet zo'n goed idee maar laten we eens kijken waar jouw methode waar we eerst tot God moeten bidden om antwoord te krijgen in resulteert.

Het probleem van die methode is namelijk dat mensen die door geboorte toevallig in andere (niet bestaande) goden geloven net zo goed "antwoorden" ontvangen van die goden als jij die zegt te krijgen van God. Het gevolg is dat slechts 33% van de huidige wereldbevolking in de juiste god gelooft en dat dus 67%, dat zijn 4500 miljoen mensen, de eeuwige duisternis ingaan.  En dan heb ik het nog niet eens over de miljoenen ongelovigen uit het verleden en de miljoenen die de toekomst nog gaat opleveren.

God heeft de mens zo geschapen dat kinderen nagenoeg alles geloven wat ouders en omgeving ze "wijsmaken" dus wat kunnen deze mensen er aan doen dat ze in de verkeerde goden geloven? Hoe is dat te rijmen met de door jou veronderstelde 100% rechtvaardigheid van God?

De vraag die dus blijft is: waarom houdt God zich verborgen terwijl Hij weet dat er miljarden mensen verloren zullen gaan omdat ze Hem gewoon niet kennen?

Quote: "Dan zal God tegen ons zeggen"

Waarom dan pas? God kan vandaag nog tegen ons zeggen of we al dan niet gelijk hebben maar Hij zwijgt in alle talen in de wetenschap dat er per uur 15.000 kinderen worden geboren waarvan er door dat zwijgen meer dan helft in de hel zullen belanden.

Quote: "Waagt u uw eeuwige bestemming hier op? Zegt u nu zelf bent u dan een verstandig iemand of een dwaas iemand?"

Of het nu verstandig is of dwaas, ik waag het erop dat God zal inzien dat miljarden mensen veroordelen tot de hel omdat ze toevallig bij de verkeerde ouders werden geboren een harteloos, onrechtvaardig en verwerpelijk idee is.

   


rob Email
01/11/18

Comments:

Beste

Het gene wat God onderscheidt van alle andere afgoden is dat God door Christus alleen open staat voor zondaren die bekennen dat ze zondaren zijn. Terwijl alle andere afgoden alleen zouden openstaan voor mensen die zichzelf toch best wel goed vinden. Het gaat die mensen enkel om eigen belang en daar blijft het bij. Terwijl het bij het Christelijk geloof om Christus gaat en dan blijft er niets meer van een mens over. [1]

Christus is niet naar de wereld gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Kunt u dat begrijpen? Kan daar een godsdienst tegenop? [2]

Als ik u vragen stel waar u geen antwoord op hebt dan verteld u eenvoudig: We weten het niet.

Maar als de bijbel zegt dat wij Gods wegen niet begrijpen dan neemt u daar geen genoegen mee. [3]

U weet niet wat waar is en daarom verschuilt u zich achter elk mogelijk argument zelfs al passen uw argumenten niet bij elkaar.

bijv. U betrekt er andere geloven bij terwijl u die geloven niet aanhangt wat zijn dat voor argumenten? [4]

Het enige echte argument dat u heeft is: We weten het niet. Dat is in uw geval dan ook het enige waar u zich achter kunt verschuilen. Maar u schiet van de ene hoek naar de andere in dat geval zal er nooit een goed antwoord op uw vragen gegeven kunnen worden. U kunt alleen een goed antwoord verwachten als u verteld waar u staat. En dan niet na het gegeven antwoord weer achter een ander argument schuil gaan wat totaal niet macht met uw vorige argument.

Kom nu eens met uw eerlijke vragen naar Christus zonder u te verschuilen achter allerlei argumenten die u niet geloofd. [5]

God is 100% toornig over de zonden maar in Christus 100% genadig over zondaren. [6] Dus zonder Christus kunnen we niet tot God naderen. Wilt u een antwoord dan kan dat door middel van Christus. Hebt u uw vragen al bij Hem neergelegd? [7]

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Rob, wederom dank voor je reactie.

[1] Dan moet dat "niets van overblijven" bij jou kennelijk nog gebeuren gezien de hooghartigheid waarmee jij neerkijkt op mensen met andere geloven door te stellen dat die alleen uit eigen belang zouden handelen. In iedere bevolkingsgroep ongeacht geloof of afkomst zijn er individuen te vinden die hun leven compleet in dienst van de medemens hebben gesteld zonder daar iets voor terug te verwachten omdat ze voelen dat dit de manier is om de wereld een stukje beter te maken. Wie ben jij om te beweren dat dit "enkel uit eigenbelang" zou zijn?

En waar zegt Jezus dat het de bedoeling is dat er niets van een mens over moet blijven? Hoofdstuk en vers graag.

[2] Als we dan toch een godsdienst verkiezing gaan houden dan zou mijn voorkeur als eerste uitgaan naar de godsdiensten die het ZONDER mensenoffers en eeuwige martelingen kunnen stellen.

[3] Daar neem ik geen genoegen mee omdat het een dooddoener van de bovenste plank is.

[4] Ten eerste: lees eens terug wat je hebt geschreven aan het begin van deze reactie. Jij mag andere geloven, ik neem maar even aan dat jij die ook niet aanhangt, dus wel gebruiken om te laten zien dat jouw geloof het beste is. Maar als ik andere geloven aanhaal dan is daar ineens iets mis mee? Verklaar je nader!

Ten tweede: je mag het me kwalijk nemen maar ik betrek andere geloven in de discussie omdat ik me het lot aantrek van al die miljoenen mensen die de eeuwige duisternis ingaan omdat ze toevallig bij ouders zijn geboren met een ander geloof.

[5] De ene mens verschuilt zich achter argumenten en de ander achter dooddoeners en holle frases zullen we dan maar zeggen.

[6] God 100% genadig? Fijn om te horen, misschien kun je voor de lezers even bevestigen dat mijn vrees dat mensen van andere geloven verloren zullen gaan dus geheel ongegrond is. 

[7] Nog geen antwoord gehad. Waarom komen die antwoorden alleen als je er op een speciale manier om vraagt? Zou het niet veel beter zijn voor de mensen van al die andere geloven als ze ongevraagd met de waarheid geconfronteerd zouden worden zodat ze een juiste keuze kunnen maken? 

   


rob Email
27/10/18

Comments:
Ik bewonder de energie die u in mij stopt. Fijn dat u zo met de bijbel bezig bent. Probeer het met het gebed te doen. Vertel God alles eerlijk wat u dwars zit. Verwacht antwoord en u krijgt antwoord. Wonderlijk dat God zo werkt.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Rob, je mag je misschien gevleid voelen door zoveel aandacht voor je bijdrages  maar die energie is eigenlijk bedoelt om de lezers van dit forum het kunst en vliegwerk te laten zien waarmee gelovigen de moeilijke vragen pogen te beantwoorden cq uit de weg te gaan.

Dat God je pas antwoordt als je ook een antwoord verwacht is niets verwonderlijks aan want dat is precies zoals de andere goden ook te werk gaan. De gelovige hindoe krijgt namelijk ook antwoord van de hindoe goden.

Waarom maakt God zich kenbaar middels een methode die in niets is te onderscheiden van de methodes die andere (niet bestaande) goden ook hanteren. Het gevolg is dat een groot deel van de wereldbevolking de verkeerde goden vereert en dus volgens de Bijbel uiteindelijk verloren gaat.

Waaraan hebben die mensen dat verdiend? Hoe zit dat met de door jou veronderstelde 100% liefde en 100% rechtvaardigheid van de bijbelse God? 

   


rob Email
26/10/18

Comments:

Beste.

Al die godsdiensten waar u over spreekt. [1] Het christelijk geloof is het enige geloof waarbij een mens uit genade zalig kan worden. [2] Geen mens kan zonder zonden en elke God wordt als rechtvaardig gezien. [3] Toch kan elke god de zonden wissen.  Behalve de God van het christendom. [4] Hij zegt: ik ben rechtvaardig en daarom moet er volledig betaald worden. [5]  Dat maakt het christendom voor mij persoonlijk uniek en realistisch. [6] Tegen die praktijk kan verder geen enkel geloof op. [7]

Maar al die vragen! Leg ze niet bij mij neer maar bij God tot jullie antwoord hebben. [8] Als het antwoord jullie echt intereseert dan geven jullie niet op tot God antwoord geeft. En dat antwoord geeft Hij op het gebed. [9]
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

[1] Beste Rob, je wilt niet ingaan en/of je hebt geen antwoorden op de vragen die ik je eerder stelde met betrekking tot de grote verscheidenheid aan godsdiensten. Waarom is de godsdienst van de enige en ware God niet duidelijk te onderscheiden van de andere godsdiensten? Waarom gebruiken al die godsdiensten inclusief de christelijke dezelfde methodes om mensen te overtuigen? Waarom is de God van de Bijbel net zo onzichtbaar als alle andere (niet bestaande) goden? Hoeveel mensen die verkeerde goden aanbidden gaan er uiteindelijk verloren omdat de enige ware God zich schuil houdt?

[2] Ik weet niet of dat wel zo'n positief punt is. Genade kan je verleent worden maar het kan ook zonder opgaaf van reden niet toegekend worden. Volgens de predestinatie leer heeft God al voor de geboorte voorbeschikt aan wie Hij zijn "genade" zal verlenen en aan wie Hij deze zal onthouden.  

[3] Er zijn anders wel goden waarvan de rechtvaardigheid betwist kan worden omdat ze bijvoorbeeld genocide (laten) plegen.

[4] De God van het christendom is almachtig dus ook Hij kan de zonden wissen als hij dat zou willen. Ook zou Hij veel van die zonden gewoon kunnen voorkomen maar Hij kijkt over het algemeen werkeloos toe bij al het leed dat die zonden veroorzaken.

[5] Er MOET helemaal niets want God is almachtig. Als God zou bepalen dat er helemaal NIETS betaald hoeft te worden dan is dat ook rechtvaardig want het is immers God zelf die bepaalt wat rechtvaardigheid is. God WIL dus gewoon zien dat er naast alle ellende die door de zonde van de mensheid al is veroorzaakt er nog eens 1 extra persoon flink wordt doodgemarteld. 

[6] Een almachtig God, schepper van dit onnoemelijk grote heelal die als "betaling" wil zien dat ergens op een onbeduidend planeetje een mens wordt doodgemarteld mag zeker uniek worden genoemd maar erg realistisch lijkt het me niet.

[7] Als je bedoelt dat er religies zijn die de praktijk dat voor een EINDIGE hoeveelheid zonden een EEUWIGE straf wordt opgelegd niet volgen is dat een hele geruststelling. 

[8] Ik begrijp dat je liever ongestoord wil preken zonder dat er lastige vragen worden gesteld maar we zijn hier niet in de kerk.

[9] Dat doet Hij dan net zoals de goden van de andere godsdiensten dat plegen te doen.

   


rob  Email
25/10/18

Comments:
Beste

Helemaal goed!

En als jullie dat alles echt menen kunnen jullie spreken van een echt oprecht gebed. en zulke oprechte bidders laat God niet staan. Geef het gebed dan ook niet op tot God heeft laten zien dat Hij de ware en enige God is.

Gods zegen.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Rob, hoe kunnen we zeker weten dat we onszelf na intensieve gebeden niet maar wat wijsmaken? Er zijn per slot van rekening miljoenen mensen die heilig overtuigd zijn van het bestaan van hele andere (niet bestaande) goden omdat hun ouders daar nu eenmaal in geloofden. God heeft de menselijke geest namelijk zo geschapen dat deze uiterst ontvankelijk is voor wat onze ouders ons op jonge leeftijd leren.
Zie de kaart met wereldgodsdiensten om te zien waar dat in resulteert.

Waarom openbaart God zich pas nadat we eerst via gebed om die openbaring gaan vragen? Met andere woorden waarom overtuigd God ons pas van zijn bestaan als we dat bestaan via gebed eigenlijk al hebben aangenomen? Een dergelijke methode werkt namelijk net zo goed om mensen te overtuigen van niet bestaande goden.

Waarom kiest God voor "heilsplan" waarbij miljoenen mensen de verkeerde goden zullen aanbidden en verloren zullen gaan terwijl Hij zich gewoon aan de complete mensheid zou kunnen tonen en niet enkel aan een paar wazige individuen in een grijs verleden die we dan op hun woord moeten geloven?

   


rob  Email
24/10/18

Comments:
Beste

Bid maar tot God:

U weet van al mijn vragen.
Ik begrijp U niet.
De manier zoals u alles bestuurd begrijp ik niet.
U verteld in uw woord dat U liefde bent maar daar zie ik niets van.
U verteld rechtvaardig te zijn maar ook dat lijkt niet te kloppen. Ik zie alleen maar het tegendeel.

Ik wil U niet dienen. Ik walg van U en wil niets met U te maken hebben.
Ik zou zo graag een antwoord op mijn vragen willen hebben.
Uw woord lijkt in mijn ogen zo tegenstrijdig en zo verkeerd.

Zou u me er licht over willen geven zodat ik iets mag zien van wie ik nu eigenlijk ben. Maar bovenal wie U bent en wilt zijn.
Want de manier zoals ik het opvat dat kan toch niet Uw bedoeling zijn.

Heere leer het me! Als U het niet wilt doen omdat het mijn wil is dan doe ik een beroep op Christus naam. Schenkt U een antwoord om Christus wil.

Amen

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Rob, dank voor je gebed. Ik heb enkele wijzigingen aangebracht om het beter op mij van toepassing te maken.

U weet van al mijn onze vragen maar U laat ons in het ongewisse.
Ik begrijp U niet wat de Bijbel over U vertelt.
De manier zoals u volgens de Bijbel alles bestuurd begrijp ik niet.
U verteld in uw woord De Bijbel zegt dat U liefde bent maar daar zie ik niets van.
U verteld De Bijbel zegt dat U rechtvaardig bent maar ook dat lijkt niet te kloppen. Ik zie alleen maar De Bijbel laat vooral het tegendeel zien.

Ik wil U zoals U door de Bijbel wordt beschreven niet dienen. Ik walg van U veel zaken die de Bijbel over U vertelt en wil daarom niets met U de Bijbel te maken hebben.
Ik zou zo graag een antwoord op mijn vragen willen hebben.
Uw woord Wat de Bijbel over U zegt lijkt in mijn ogen zo tegenstrijdig en zo verkeerd. Met name het vermoorden van kinderen vindt ik weerzinwekkend.

Zou U me er licht over willen geven zodat ik iets mag zien van wie ik nu eigenlijk ben. Maar bovenal wie U bent en wilt zijn.
Want de manier zoals ik het opvat de Bijbel U beschrijft dat kan toch niet Uw bedoeling zijn.

Heere leer het me ons! Toont U in persoon aan de complete mensheid en laat zien dat U de ENIGE en WARE God bent. Als U het niet wilt doen omdat het mijn wil is dan doe ik een beroep op Christus naam. Schenkt U een antwoord om Christus wil.

Amen

 


rob Email
22/10/18

Comments:
Beste

U lijkt in staat om de satan eerlijker rechtvaardiger liefdevoller te achten als God. [1] 

Weet u wat Gods genade is en Zijn 100% liefde. [2]

U bent de aangewezen zondaar voor het bloed van Christus. De jaren van Gods naam door het slijk halen wil Hij u vergeven. Weet u waarom? Om niets! enkel uit genade en liefde van alleen Zijn kant.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

[1] Beste Rob, als je het aantal slachtoffers vergelijkt dat volgens de Bijbel is gemaakt door de satan vs God dan zal dat inderdaad weinig moeite kosten. Ik begrijp dat je al die nare zaken die ik over God te melden heb liever aan de satan zou toekennen maar het is toch echt zoals God zichzelf in de Bijbel aan ons presenteert. Als dat je niet bevalt moet je niet bij mij wezen maar bij de schrijvers van de Bijbel.

[2] God is 100% liefde omdat Hij bereidt is om een onbeduidende sukkel zoals ik te vergeven? Als dat zo is leg je de lat wel bijzonder laag moet ik zeggen. Misschien moet God toch zijn prioriteiten eens bijstellen  want terwijl Hij zijn genade op mij loslaat gaan er alleen al aan malaria honderden kinderen per dag dood. Het lijkt mij dat we per kind toch minimaal een procentje "liefde" in mindering moeten brengen. Heb ik het nog niet eens over het feit dat die malaria parasiet inclusief een speciale muggensoort door God is ontworpen en geschapen.

Quote: "Gods naam door het slijk halen"

Alles wat ik over God beweer komt regelrecht uit de Bijbel en de conclusies die ik trek over God's gedrag zouden zelfs door jou worden onderschreven als het een andere god dan die van de Bijbel zou betreffen. Ik neem maar even aan dat jij bijvoorbeeld ook tegen slavernij en het ziek maken cq vermoorden van kinderen bent?

   


rob Email
17/10/18

Comments:

Beste

Ik probeer het op een andere manier te verduidelijken.

God leert ons om niet te vertrouwen op het aardse want dat alles gaat voorbij. Zoek een schat in de hemel waar de dief hem niet stelen kan en waar de mot en roest hem niet aanvreten. Daar waar de schat is zal je hart zijn.

Ik verneem dat u uw schat op de wereld zoekt. Met het weten dat die schat voorbij zal gaan.

God leert ons om ons hart niet op de wereld te stellen maar op Hem. Ondanks alle ellende zoekt u uw schat nog steeds op de wereld. Deze ellende is voor u duidelijk niet overtuigend genoeg. Dat schreeuwt naar God om meer.

Gods zegen

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "God leert ons om ons hart niet op de wereld te stellen maar op Hem"

Toch vreemd dat God in de zoektocht naar de hemelse schat zoveel rooftochten naar aardse schatten heeft georganiseerd:

(Deuteronomium 6:10-11) Als het dan zal geschied zijn, dat de HEERE, uw God, u zal hebben ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt, En huizen, vol van alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten, die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt;

(Deuteronomium 20:14) Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten den buit uwer vijanden, dien u de HEERE, uw God, gegeven heeft.

(Deuteronomium 21:10-11) Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden; en de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben in uw hand, dat gij hun gevangenen gevankelijk wegvoert; En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt;

(Numeri 31:9) Maar de kinderen Israëls namen de vrouwen der Midianieten, en hun kinderkens gevangen; zij roofden ook al hun beesten, en al hun vee, en al hun vermogen.Voorts al hun steden met hun woonplaatsen, en al hun burchten verbrandden zij met vuur. En zij namen al den roof, en al den buit, van mensen en van beesten.

(Jozua 8:27) Alleenlijk roofden de Israëlieten voor zichzelven het vee en den buit derzelver stad, naar het woord des HEEREN, dat Hij Jozua geboden had.

(Jozua 11:14) En al den roof dezer steden, en het vee, roofden de kinderen Israëls voor zich; alleenlijk sloegen zij al de mensen met de scherpte des zwaards, totdat zij hen verdelgden; zij lieten niet overblijven wat adem had.

(1 Kronieken 26:27) Van de krijgen en van den buit hadden zij het geheiligd, om het huis des HEEREN te onderhouden.

(2 Kronieken 28:8) En de kinderen Israëls voerden van hun broederen gevankelijk weg tweehonderd duizend, vrouwen, zonen en dochteren, en plunderden ook veel roofs van hen; en zij brachten den roof te Samaria.

Quote: "Ondanks alle ellende zoekt u uw schat nog steeds op de wereld."

Beste Rob, als wij ons bekommeren over alle ellende in de wereld en ons afvragen hoe een God die volgens jou 100% liefde is daarbij werkeloos kan toekijken kom jij met de dooddoener dat we ons daar niet druk over moeten maken omdat we op weg zijn naar het "Beste van het Best" in de Hemel en die wereld toch maar voorbij gaat. Je suggereert zelfs dat God deze ellende als instrument gebruikt opdat we Hem gaan zoeken en des te meer zullen liefhebben.

Dat lijkt me nogal in strijd met wat Jezus leert want die zegt dat we ons juist WEL moeten druk maken over de ellende in de wereld. Bijvoorbeeld dat we verdraagzaam moeten zijn, onze naasten moeten liefhebben en mensen in nood moeten helpen ongeacht geloof en afkomst. Ook het feit dat Jezus zieken genas en doden opwekte geeft wel aan dat Hij zich niet zoals jij dat zo gemakkelijk doet neerlegde bij het lijden van de mensheid.

Quote: Dat schreeuwt naar God om meer."

Inderdaad, meer actie ja. Maak een einde aan die ellende. 

   


Jelmer Email
17/10/18

Comments:

@Rob
Dank voor je reactie.

Het wordt er niet duidelijker op  hoor.
We hebben dus een baasje die zegt dat hij de liefste hond van de wereld heeft en die ons vraagt om een kluif mee te nemen voor zijn hond als we langs willen komen, want dan zal de hond niet bijten, maar we moeten niet raar opkijken als de hond toch bijt. Dat de liefste hond van de wereld toch bijt ook al neem je een kluif mee is natuurlijk vreemd, maar dat is omdat hij de liefste hond in de wereld is maar we hem niet begrijpen, met de aantekening dat we hem natuurlijk wel begrijpen, want het doel van die hond is zoveel mogelijk drek en schade op aarde.
En zijn baasje vindt dat zijn hond 100% liefde, goedheid en rechtvaardigheid is, want natuurlijk, alle 100% lieve, goede en rechtvaardige honden bijten als ze een kluif krijgen en willen allemaal zoveel mogelijk drek en schade op aarde.

En jij vindt dit allemaal heel logisch en consistent, en helemaal niet warrig?

 


rob  Email
14/10/18

Comments:

Beste

Je hebt behoefte aan de hemel op aarde wat begrijpelijk is. [1]  Maar dat bewaard God voor straks. [2] Gods doel is [3] dat we alles op aarde schade en drek achten en uitzien naar verzoening met God [4] zodat we straks het Beste van het Beste hebben. [5]

Dus een antwoord op je vraag: Hoe moeten we het zien dat God het beste met Zijn kinderen voorheeft? Dat Beste verwachten we niet hier op aarde (zoals u dat opvat) de aarde geeft ons verlangen naar het Beste dat komen gaat. [6]

God heeft Het beste met zijn kinderen voor [7] maar niet met de zonden die Zijn kinderen doen. Die zonden horen niet thuis bij Zijn kinderen en daar probeert Hij ons van te overtuigen. [8]

God is 100% liefde, goedheid enz. En juist daarom kan hij de zonden 100% niet uitstaan [9] en die zonden vallen onder zijn 100% rechtvaardige straf. [10]

Het is daardoor onmogelijk om zalig te worden. [11] Maar door die onmogelijkheid heen opende God een weg tot zaligheid. [12] We hadden er geen recht op. Dat is nou genade!

Die genade is er niet voor de zonden maar wel voor Zijn kinderen. [13]

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

[1] Wat wij hier aankaarten is het extreme leed waarbij God toekijkt zonder in te grijpen. Dat heeft niets van doen met een "hemel op aarde" maar enkel met het voorkomen van onnodig pijn, ziekte, dood en verdriet. Hoe kan iemand met een greintje gevoel rustig blijven toekijken hoe bijvoorbeeld kinderen worden verpletterd cq verminkt door instortende huizen tijdens een aardbeving of tsunami.

[2] STRAKS zeg je? Ik zou er "ZO METEEN" van maken, dan lijkt het nog korter. Jezus dacht dat Zijn wederkomst nabij was maar ondertussen zijn we nu bijna 2000 jaar verder zonder dat er iets gebeurd is.

[3] Paar reacties terug zei je nog dat begrip van God voor mensen te hoog was gegrepen maar dat geldt blijkbaar niet voor jou want jij schijnt precies te weten wat God's doelen zijn en welke middelen Hij daarbij gebruikt.

[4] God gebruikt dus menselijk leed om ons aan te sporen om Hem lief te hebben en verzoening met Hem te zoeken?

[5] Hopelijk gaat dat "Beste van het Beste" dan wel gepaard met een flinke dosis geheugenverlies want in de loop van de geschiedenis hebben heel wat mensen een trauma overgehouden van de ellende die ze hebben doorstaan.

[6] En dat verlangen naar al dat mooie probeert God dus op te wekken door duizenden jaren leed en ellende toe te staan zonder in te grijpen?

[7] Het "beste voor hebben" met iemand houdt onder meer in dat we zorgen dat die persoon geen leed treft als we dat kunnen voorkomen. Hoe wil je dat rijmen met het feit dat God slavernij toestaat? Of vallen slaven niet in de categorie kinderen van God?

[8] Als God ons wil overtuigen kan Hij zich heel eenvoudig morgenmiddag kenbaar aan de complete mensheid zodat het voor eens en voor altijd duidelijk is dat er maar één God bestaat en dat HIJ dat is. Maar om een of andere reden openbaart Hij zich alleen aan enkelingen uit een grijs verleden die we dan op hun woord moeten geloven. Overigens precies dezelfde methode die ook door andere (niet bestaande) goden wordt gehanteerd.

[9] Daar gaan we weer: God is onbegrijpelijk maar we kunnen wel de percentages van zijn eigenschappen bepalen.

[10] God is 100% rechtvaardig? Schets ons dan eens een scenario waar het vermoorden of ziek maken van kinderen als rechtvaardig gezien kan worden.

[11] Niets is voor een almachtige God onmogelijk dus ook de zonde van de mensheid dwingen hem nergens toe. Als Hij het wil kan iedereen morgen zalig zijn.

[12] Wel vreemd dat die "weg" bestaat uit de marteldood van een geliefde. Wat schiet een almachtige God er in hemelsnaam me op dat er naast alle wreedheden die de wereld te bieden heeft er nog 1 extra persoon wordt gemarteld en vermoord?

[13] Geef eens een duidelijk antwoord op de volgende vraag: geldt die genade ook voor de miljoenen die in andere goden geloven omdat hun ouders dat nu eenmaal ook deden.   


Jlmer Email
14/10/18

Comments:
ik vind overigens een hond die iedere keer bijt als je hem geen kluif geeft ook knap vals, ook al waarschuwt zijn baasje ons duizend keer.Jelmer Email
14/10/18

Comments:

@Rob
Dank voor je reactie.

Quote: “Wie zorgt er hier nu voor een probleem? De hond of jij omdat je niet luistert naar de oplossing (een kluif)
Het probleem is dat die hond bijt, ook al geef je hem WEL een kluif. Adam en Eva deden niets fout. Ze aten uit eigen vrije wil niet van de boom. Dat is de kluif die ze god gaven, want dat is wat god wilde: niet eten van de boom. Maar God liet geheel onnodig de slang toe in het paradijs, wetende dat dit dingen drastisch zou veranderen. Dat is de hond die bijt.

Waarom deed god dat als hij ‘het beste’ met zijn kinderen voorhad? Het is wel duidelijk dat het je maar niet lukt om hier antwoord op te geven, anders dan: we begrijpen hem niet. Dat is hetzelfde als de hond die een kluif gekregen heeft en toch bijt, en zijn baasje die dan zegt dat het een lieve betrouwbare hond is maar dat we hem niet begrijpen.rob  Email
14/10/18

Comments:
Nu zeggen jullie. De buurman moet gewoon die hond weg doen want het probleem is dat de buurman een hond heeft. hij kan die hond toch gewoon laten inslapen. Toch wilt de buurman dat niet en daar heeft hij zijn redenen voor. Waar wij niets van begrijpen want in onze ogen bijt hij alleen maar.

Heb je al eens geprobeerd een kluif mee te nemen zoals de buurman dat zij???


rob  Email
14/10/18

Comments:
Beste

Jullie weten net zo Goed als mij dat die verschrikkelijke dingen moeten gebeuren. Het zijn aankondigingen van de terugkomst van Jezus.

Even terug op jou buurman met zijn hond verhaal. Mooi dat je het zo bedenkt. Ik zou het eerlijk toch iets aanpassen.

Laten we zeggen dat die hond op het erf van zijn baas achter een hek zit. Zijn baas verteld ons om eerst een kluif te geven zodra we binnen komen. Maar dat doen we niet en dan zeggen we. Waarom bijt die hond ons nu. Dat is echt gemeen van die hond. Terwijl die buurman ons heeft gewaarschuwd.

Wie zorgt er hier nu voor een probleem? De hond of jij omdat je niet luisterd naar de oplossig. Luister naar de buurman dan ik er geen probleem. Het probleem zit hem in het niet luisteren. Of zie je dat anders?

Mvg

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "verschrikkelijke dingen moeten gebeuren"

Er MOET helemaal niets. God is almachtig dus Hij kan het ook allemaal regelen zonder het onnoemelijke leed dat de mensheid teistert maar Hij kiest voor een plan waarin Hij willens en wetens nu al 2000 jaar lang "verschrikkelijke dingen" laat gebeuren die dan als teken van de wederkomst van Jezus zouden moeten dienen.

Zou God niet doorhebben dat dergelijke "tekens" na verloop van tijd toch wat aan kracht gaan inboeten als er steeds maar niets gebeurd? Dat Jezus zelf dacht dat Zijn wederkomst nabij was komt de geloofwaardigheid van die "tekens" ook niet bepaald ten goede.

Waarom zou God ons proberen te overtuigen met een dergelijke onduidelijke en ongeloofwaardige methode?

     

 < Previous 25
Page:
Next 25 >  


Terug naar Top