Forum deBijbelZegt.nl

[Reactie toevoegen]

1,679 Entries
Astrid Email
04/06

Comments:

Astrid: "De bijbel is dus zeker waar......ze verpakken hem echter zo in de leugen"

Redactie: Als de Bijbel leugens bevat dan is hij niet altijd "zeker waar" en hebben we een methode nodig om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Welke methode heb jij toegepast om te weten waar precies de "elite/cabal/Luciferianen" aan het manipuleren zijn geweest?

Astrid: "Daarom zei de Christus zoek eerst het koninkrijk in u de rest zal u gegeven worden"

Redactie: Hoe weet je dat dit niet is verzonnen door de "elite/cabal/Luciferianen"? 

Astrid: "Hij (Jezus) kwam niet met een geschrift en schreef zelf ook niets."

Redactie: Dat lijkt me dan een gemiste kans van Jezus waar Hij voor eens en voor altijd en iedereen duidelijk had kunnen maken wat precies de bedoeling was van zijn leer. Nu hebben we enkel door mensen verzamelde losse flodders van wat Hij ooit gezegd zou hebben. En die blijken volgens jou ook nog vol leugens te zitten.

Astrid: Hij maakte het ook eens en voor altijd duidelijk , en waarschuwde in jer 8/8 voor de liegende pen en de valse profeten , 
Als de Vader van het Al en de vader van de leugen in de bijbel spreken dan is het toch waar ? ik bedoel Romeinen 13 zegt dat we de overheden moeten gehoorzamen , omdat god ze heeft aangesteld , dat is vanuit Christus gezien een leugen , want Hij zegt dat wij aan de keizer moeten geven wat hem toekomt en aan God wat God toekomt , Hij zegt ook wie de wereld lief , heeft de Vader niet , we moeten aan de wereld met alles erin sterven , Maar vanuit de cabal is rom 13 geen leugen want de het gaat over hun god YHWH en dat is de god die zo van de wereld hield dat hij zijn eigen zoon stuurde die hij eigenlijk zelf is om aan zichzelf te worden geofferd voor de zonde van de wereld , raar verhaal maar staat in de bijbel en klopt , want er worden nog altijd duizenden mensen /kinderoffers per jaar naar deze god gebracht 

Hoe ik weet dat God ook in de bijbel spreekt door Christus is door de zalving Christus betekent gezalfde , die in ons opstaat doordat het woord van God niet ledig terug keert , het plant een zaadje ,en de Christus in ons , niet aan het kruis , vertrapt het onkruid wat satan tussen het goede zaad strooit in ons , het is geestelijk , onze gedachten worden door de ene of de andere God/god bestuurt , niet door ons zelf want alles wat wij zien is de gedachte van iemand anders die in materie is gekomen.

       


Astrid Email
04/06

Comments:

Astrid:
"want de Christus leert heel iets anders dan de Roomse Jezus"

Redactie: Zoals?????

Astrid:

Zoals 
Leven is Woord en Geest het lichaam dient nergens toe ,joh 6/63  dat is tegenovergesteld van Paulus en plastic Jezus leren dat wij het bloed moeten drinken en het lichaam moeten eten , en dat wij een vernieuwd lichaam krijgen dat niet stuk kan , terwijl de Christus juist zegt aan ons lichaam en de wereld te sterven , Zoals de Christus leert dat het koninkrijk niet met uiterlijke tekenen komt , en Jezus leert te letten op de tekenen der tijden , Zoals de Christus leert dat het koninkrijk dichtbij is , in ons nl en Jezus dat hij in de hemel zit , Zoals de Christus zegt dat wij goddelijk zijn kinderen van God en Jezus dat wij zondig zijn en de enige oplossing is zijn bloed , Zoals in joh 1/1 staat dat het Woord in het vlees kwam , en Christus leert dat vlees het koninkrijk niet kan betreden het gaat dus om het Woord wat eeuwig is en niet om het vlees dat Christenen blijven aanbidden dat is satanisch zoals de Luciferianen zeggen eet de pijn , zij doen dat letterlijk en Christenen geestelijk , maar leven is geest , zegt Christus het lichaam is dood , laat de doden hun doden begraven


Astrid Email
04/06

Comments:
God in Gen 1 Hij maakte alles uit het niets door te spreken en het was er , Hij maakte planten en dieren voor de mens , Hij maakte de mens mannelijk en vrouwelijk [ nu kan dat ook betekenen in 1 ] want Christus zegt het koninkrijk komt als 2 weer 1 zijn .Hij gaf ons en de dieren ALLE  bomen te eten , Er was geen tuin 

God in Gen 2 heet God de Heer ,hij maakte Adam uit stof , uit bestaand iets dus , er waren NOG GEEN BOMEN EN PLANTEN want er was nog geen mens die het land kon bewerken , Hij maakte Adam en daarna de planten en dieren en Adam kon onder het gedierte geen geschikte partner vinden ,daarom deed God de Heer hem in diepe slaap en nam zijn rib [ Eva bij hem weg ] 1 worden 2 ? Dan sluit hij Adam op in de tuin om het land te bewerken , hij verbied van de boom van kennis van goed en kwaad te eten , ....... God in Gen 1 gaf ons toch alle bomen ??? Ik zie dus 2 creaties en 2 goden en zie dat de hele wereld achter het beest aan loopt , ik zie ook dat Christenen naar geen enkel woord van de Christus luisteren , dus de naam Christen is erg misleidend het lkeidt naar Rome , Alle wegen in religie leiden naar Rome behalve het pad der verlichting wat het Woord in het vlees bracht , ik hoop op reactie van Christenen omdat zij niet weten dat zij Lucifer aanbidden , net als de islam en joden zelfde god , en Yaweh stelt zich zelf ook voor in de bijbel als zijnde het beest [Hosea 13 versus Openbaring 13 


Astrid Email
04/06

Comments:
ik heb dit gequote 
2 Samuel 24:1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda. 

1 Kronieken 21:1 Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij Israël telde.

Hier is toch heel duidelijk te lezen dat er 2 goden spreken in de bijbel ,en dat Yaweh en zijn zoon plastic Jesus creaties van de cabal zijn ? In 2 Samuel 24 : 10 vraagt David trouwens vergeving toen het tot hem doordrong dat de telling door de valse god was opgedragen .De bijbel is dus zeker waar want de elite/cabal /Luciferianen die erin schreven hebben de plicht om de waarheid te brengen , ze verpakken hem echter zo in de leugen dat wij elke keer de leugen kiezen .Daarom zei de Christus zoek eerst het koninkrijk in u de rest zal u gegeven worden , Hij kwam niet met een geschrift en schreef zelf ook niets.
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "De bijbel is dus zeker waar......ze verpakken hem echter zo in de leugen"

Als de Bijbel leugens bevat dan is hij niet altijd "zeker waar" en hebben we een methode nodig om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Welke methode heb jij toegepast om te weten waar precies de "elite/cabal/Luciferianen" aan het manipuleren zijn geweest?

Quote: "Daarom zei de Christus zoek eerst het koninkrijk in u de rest zal u gegeven worden"

Hoe weet je dat dit niet is verzonnen door de "elite/cabal/Luciferianen"? 

Quote: "Hij (Jezus) kwam niet met een geschrift en schreef zelf ook niets."

Dat lijkt me dan een gemiste kans van Jezus waar Hij voor eens en voor altijd en iedereen duidelijk had kunnen maken wat precies de bedoeling was van zijn leer. Nu hebben we enkel door mensen verzamelde losse flodders van wat Hij ooit gezegd zou hebben. En die blijken volgens jou ook nog vol leugens te zitten. 

     


Astrid Email
04/06

Comments:
Goedendag ,ik hoop dat dit forum nog actief is ,Ik geloof dat de bijbel helemaal het absolute woord is van 2 Goden haha dus heel interessant om te praten met mensen die waarheid zoeken zonder een God te moeten verdedigen en daardoor al wat krom is ,recht praten , want de Christus leert heel iets anders dan de Roomse Jezus

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:


Beste Astrid, dank voor je reactie.

Dat jij iets "gelooft" is niet bijster interessant als je er niet bij verteld hoe je tot de conclusie bent gekomen dat hetgeen je geloofd ook daadwerkelijk klopt.

Quote:"want de Christus leert heel iets anders dan de Roomse Jezus"

Zoals?????

   


Yustik  Email
28/05

Comments:
Ik heb het artikel gelezen en het is best creatief in elkaar gezet, maar heeft u ook wel eens gehoord van een context en wat dat inhoud? Wanneer je hier kennis van hebt, gaan de meeste teksten heel anders spreken. Zegen en groet
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Yustik, dank voor je reactie.

Van context heb ik wel eens gehoord ja, meestal wordt die erbij gehaald als apologeten met slappe smoezen immorele zaken zoals slavernij of genocide proberen goed te praten. Maar jij schijnt er meer van te weten dus doe ons eens een context waarmee teksten waar in opdracht van God kinderen worden vermoord ineens "heel anders gaan spreken".

       


Redactie Email
18/04

Comments:

@Geert Colle

Wel leuke gedichten en preekjes afsteken hier maar als er serieuze vragen worden gesteld over al het moois wat je beweert blijft het oorverdovend stil.

Laat bijvoorbeeld je licht eens schijnen over het lot van al die miljarden mensen die ongelukkigerwijze niet op de hoogte zijn van wat jij de "blijde boodschap" noemt. Staan deze mensen ook eeuwige martelingen te wachten? En dan niet aankomen met dooddoeners als lees maar in hoofdstuk zus-en-zo.

In het geval dat het niet zeker is wat er met deze mensen zal gebeuren kun je ons misschien uitleggen hoe het "blijde" in de boodschap is beland terwijl het niet is uit te sluiten dat miljarden mensen geheel buiten hun schuld voor eeuwig verloren zullen gaan.

       


Kevin 
16/04

Comments:
@ Geert Colle

Het is precies wat Jelmer zegt, je had het tegen de redactie over om Job uit te lezen. In ieder geval kunnen we die saaie betogen van hoofdstuk 3 tot 41 overslaan en naar hoofdstuk 42 gaan wat jij bedoelt denk ik. Dat Job zijn bezittingen dubbel krijgt en dat hij 7 zonen en drie dochters verwekt. Leuk en aardig verhaal om Job door God beloont te worden voor zijn volharding en zelfvernedering ondanks al zijn verliezen. Als je bepaalde kinderen verliest, kunnen die nooit de nieuwe kinderen vervangen. En dat ze allemaal met de dood moesten bekopen, compleet onschuldig! Blijkbaar maakt het kapotmaken van unieke individuen niet uit als ze toch door andere worden vervangen.

En hoe zit het met de volgende bijbelversen?

2 Samuel 24:1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.

1 Kronieken 21:1 Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij Israël telde.

Was dit ook een weddenschap van god en satan? Of dat satan werd gestuurd door god als de beul, of zien we hier toch een vorm van een alter-ego van god? Wat zal het wezen? Blijkbaar weten de schrijvers van de bijbel het zelf niet hoe ze die (verzonnen) god moeten zien?
En we weten hoe het afloopt, god/satan porde David voor een volkstelling waardoor 70.000 israelieten dood gaan door een god ingezonden pest, weer een voorbeeld om anderen te pakken door de (schijn)zonde van 1 persoon.

       


Jelmer Email
15/04

Comments:
@Geert Colle
 
Quote: “Ik had Kevin gevraagd om verder het boek Job te lezen i.p.v. te blijven zaniken over hoofdstukken 1 & 2.
Nee, je had niet Kevin maar de redactie gevraagd Job verder te lezen. 
Kevin zei dat satan god’s alter ego was. Jij zei dat dit niet zo was en verwees naar Job, maar je gaf er geen hoofdstuk bij. Omdat alleen in Job 1 en 2  over satan en god als twee verschillende wezens wordt gesproken is het een terechte aanname dat je Job 1 en 2 bedoelde. Het ging er ten slotte om met Job aan te tonen dat god en satan niet dezelfde konden zijn.
De redactie ging vervolgens wat dieper in op Job 1 en 2, en jij schreef toen:
Quote: “@redactie over Job: goed zo , nog 40 hoofdstukken te gaan en dan kan je een antwoord proberen geven.
 
Eerst naar een bijbelpassage verwijzen in respons op iemands opmerking, maar als dan precies de bijbelpassage die je bedoelt verder wordt uitgediept opeens zeggen dat dit gezanik is dat er verder gelezen moet worden? Volledig onterecht ook nog eens omdat satan in de rest van Job verder niet genoemd wordt. Het ging er toch om met Job aan te tonen dat god en satan niet dezelfde konden zijn, iets wat alleen met Job 1 en 2 kan? 

Weer typisch gelovige manier van argumenteren. Warrig, altijd van de hak op de tak springen, zoveel mogelijk wegrennen van de problemen. En ook nog eens de verkeerde er van beschuldigen niet te doen wat je vroeg :-( 
 

 


geert Colle 
14/04

Comments:
En ik vergat nog te vermelden: vanaf hoofdstuk 3 is Job ook poëzie!
Veel leesgenot[wave]


Geert Colle Email
14/04

Comments:
@ redaktie met verzuurde opmerking.
Ik had Kevin gevraagd om verder het boek Job te lezen i.p.v. te blijven zaniken over hoofdstukken 1 & 2.
Dan vinden jullie reeds een tipje van de sluier opgelicht.

De wereld is idd een triest verhaal, maar er is een blijde boodschap voor wie Jezus liefhebben!

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Dat is dan een "blijde boodschap" waarin miljarden mensen zullen worden afgeslacht enkel en alleen omdat ze geboren zijn bij ouders die de verkeerde religie aanhangen.

Weldenkende mensen worden verdrietig van een dergelijke boodschap omdat ze inzien dat veel van die mensen helemaal niets verweten kan worden omdat ze gewoon nog nooit van Jezus hebben gehoord. En mochten ze al wel van hem hebben gehoord dan gaan ze nog niet zomaar een ander geloof aanhangen.

Ik vroeg je in vorige reactie hoe het zit met de brave en oppassende mensen van andere religies. Staan die ook martelingen in vurige poelen te wachten denk je?

   


Geert Colle Email
14/04

Comments:

Palmzondag

Net zoals vandaag in Soedan, kwamen mensen op straat in Jeruzalem om machtsovername te eisen en Jezus tot koning te kronen.
Jezus weigerde toen , maar overwon op Pasen onze grootste vijand : de dood = redding van het 'vuur'

" maak van een moeilijkheid een mogelijkheid " [wink]

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Jezus (=God) "redt" ons van iets dat God zelf bedacht heeft als straf voor de complete mensheid terwijl de  overtreding begaan is door slechts twee mensen. Alsof alle mogelijke ellende in het aardse bestaan zoals ziektes, epidemieën, natuurrampen en de dood nog geen voldoende straf zou wezen besloot de God van het Nieuwe Testament er na de dood nog een schepje bovenop te doen in de vorm van eeuwige martelingen in een hel.

Verder lijkt het erop dat die "redding" enkel van toepassing is op mensen die erin geloven en dus gaat een groot gedeelte van de wereldbevolking buiten de boot vallen omdat ze toevalligerwijze de godsdienst van hun ouders aanhangen. Kinderen kun je nu eenmaal de grootst mogelijke onzin wijsmaken en daar maken alle religies dankbaar gebruik van.

Waarom heeft God na de "redding" door Jezus die redding niet gewoon van toepassing gemaakt op iedereen ongeacht geloof? Waarom is gewoon leven als een goed mens voor de christelijke God niet voldoende?

Quote: "maak van een moeilijkheid een mogelijkheid"

Als we uitgaan van de huidige wereldbevolking van 7.7 miljard en het aantal christenen van 2,4 miljard dan zullen er met de huidige stand van zaken dus meer dan 5 miljard mensen onder leiding van Jezus worden afgeslacht op de jongste dag. Hebben we het nog niet eens over de aantallen uit het verleden en die van de toekomst. Miljarden mensen gaan dus richting hel en jij denkt daar een geintje met een knipoog over te kunnen maken? Laat eens weten hoe daarover denkt? Kun je het iemand aanrekenen dat zij/hij in de verkeerde god(en) gelooft?

     


Geert Colle Email
13/04

Comments:
@ redactie,
dank je wel voor het (cliché)antwoord.
Ook Jezus gebruikt poëzie , om mensen te beschrijven, die voor wat dan reden ook ,  steeds God blijven verwerpen:

" Zij zijn gelijk aan kinderen, die op de markt zitten, en elkander toeroepen, en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend " Matth.11:17

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Jezus kan ook heel poëtisch uit de hoek komen als Hij beschrijft hoe mensen verbrand gaan worden tijdens het laatste oordeel:

(Mattheus 3:10) (Lukas 3:9) En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
(Mattheus 3:12) (Lukas 3:17) Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
(Mattheus 7:19) Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
(Mattheus 13:30) Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
(Mattheus 13:40) Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
(Johannes 15:5-6) 5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.


       


Geert Colle Email
12/04

Comments:
Om de bittere sfeer dezer website en de zure bijbel commentaren even te vergeten, dit gedichtje:

Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Erich Fried

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Geert, dank voor je mooie gedicht. Als de Bijbel enkel bestond uit dergelijke poëzie zou onze website met zijn bittere sfeer en zure commentaren geheel overbodig zijn maar helaas is dat niet het geval. Het Oude Testament is een boek vol geweld waarin gehoorzaamheid wordt afgedwongen met dreigementen van wraak en vergelding, slavernij wordt toegestaan, discriminatie is geïnstitutionaliseerd en volkeren worden uitgemoord.

De "blijde" boodschap in het Nieuwe Testament brengt daar enige verlichting in maar ook Jezus kan het niet stellen zonder dreigementen en gaat op de dag des oordeels persoonlijk de lijken van de ongelovigen vertrappen in de wijnpers.


"Het is wat het is zegt de liefde."

(Leviticus 26) 16 Dit zal Ik u ook doen, dat Ik over u stellen zal verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren en de ziel pijnigen; gij zult ook uw zaad te vergeefs zaaien, en uw vijanden zullen dat opeten.
22 Want Ik zal onder u zenden het gedierte des velds, hetwelk u beroven, en uw vee uitroeien, en u verminderen zal; en uw wegen zullen woest worden.
24 Zo zal Ik ook met u in tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan.
25 Want Ik zal een zwaard over u brengen, dat de wraak des verbonds wreken zal, zodat gij in uw steden vergaderd zult worden; dan zal Ik de pest in het midden van u zenden, en gij zult in de hand des vijands overgegeven worden.
29 Want gij zult het vlees uwer zonen eten, en het vlees uwer dochteren zult gij eten.
 
          


Redactie Email
02/04

Comments:

Nieuwe pagina:
http://www.debijbelzegt.nl/hel_en_verdoemenis.htm

       


Kevin Email
28/03

Comments:
Een ander boek wat aan te raden valt is ‘De bijbel voor ongelovigen [bundel van 6 delen]’. Het gaat voornamelijk over het Oude Testament, maar dan vult het boek van Jose Saramago die ook over Jezus verteld wel aan. Beide boeken zijn speciaal door en voor ongelovigen geschreven als de ‘gewone’ bijbel te lastig is om in te komen door het taalgebruik of langdradigheid.

Ik ben het met Jan eens dat we ook de quran niet mogen vergeten kwa barbaarse passages, het komt uit hetzelfde milieu dus dan is het niet zo verwonderlijk dat de bijbel en quran raakvlakken hebben op achterhaalde en wrede gedachtegoed.

         


Jan 
20/03

Comments:
Grote hulde voor deze site. Zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die de zgn. 'Joods-christelijke waarden' ophemelt.

Ik kwam op deze site terecht na het lezen van het boek 'Het evangelie volgens Jezus Christus door José Saramago ( Portugese winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur). Hij geeft daarin een huiveringwekkend beeld van een meedodogenloze en wraakzuchtige God. Geweldig boek,in een fraaie en ironische stijl.

Voor de goede orde, de Koran is net zo walgelijk als het gaat om geweld, genocide, slavernij, ondergeschiktheid van de vrouw...

Gelukkig maar dat die hele God niet bestaat, het leven is zo al lastig genoeg.

        


Christine 
24/02

Comments:
Beste redactie,

In mijn zoektocht om beter de woorden van Jezus te begrijpen, kwam ik op deze site. Al sinds jongs af aan kon ik het OT niet begrijpen. Nu ik de afgelopen jaren wanhopig op zoek ben gegaan ben ik tot ontdekking gekomen dat wat ik hoorde klopte. JWHW (OT) is een andere God. En om meer specifiek te zijn.. Deze God lijkt zelfs meer op het beest uit openbaring 13 (Zie hosea 13:7 )( beer,luipaard,leeuw) [1]

Het woord God is in hebreeuws soms elohim. Dit is een meervoudig woord. El is enkelvoudig. We zien dit ook bijv terug in Genesis (Laat Ons mensen maken naar ons beeld) dr M.Heiser heeft hier meerdere studies over. Het zijn verschillende "Goden". God zit in de "divine counsil" (psalm 82) Ook bij Job zie je dat Satan 1 van Gods zonen is. Maar goed nog even terug op OT God. [2]

Jezus benoemde de priesters in johannes dat ze idd abraham zaad zijn maar dat ze een andere vader hebben namelijk van de duivel.. Jezus is duidelijk in dat goede bomen goede vruchten geven en slechte bomen niet. [3]

Ik heb je site nog niet goed bekeken maar wil wel al reageren op het stukje incest bij Adam en Eva. Veel christenen denken dat Adam en Eva de eerste mensen waren maar dit is niet het geval. Zoals te lezen is is Kain bang dat zijn straf te groot is. Waarom zou hij bang moeten zijn? En ze waren een grote stad aan het bouwen. Waarom een grote stad? Omdat er mensen wilden wonen. [4]

Als je God en Here God in Genesis ziet als verschillende goden zie je al verschillen in de tekst.

Gr Christine
Wat betreft het stukje incest

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Christine, dank voor je reactie.

[1] In je zoektocht naar de waarheid van de bijbel vraag je je heel terecht af hoe de wraakzuchtige God van het OT te rijmen is met de God die door Jezus aan ons wordt geopenbaard. Al in het vroege christendom kwam Marcion van Sinope tot de overtuiging dat dit inderdaad twee verschillende goden zouden moeten zijn.

[2] Zie ter illustratie de sporen van het polytheïstisch gedachtegoed waaruit de Bijbel is ontstaan.

[3] Jezus is duidelijk vind je? Dat was het geval geweest als Jezus dan ook eens precies de eigenschappen van "goede" vruchten had beschreven maar Hij laat het enkel bij platitudes waar iedereen zelf kan invullen wat haar/hem van pas komt.
Gevolg: "ketters" die in de naam van Jezus de brandstapel opgingen omdat ze verkeerde vruchten droegen. Jezus zei immers dat slechte bomen evenals kaf en onkruid verbrand zullen worden.

[4] Wat het NT zegt over Adam en Eva en de door hen veroorzaakte erfzonde waarvan Jezus ons kwam verlossen is dus ook allemaal onzin? En hoe zit het met de woorden van Jezus zelf als Hij naar Adam en Eva verwijst:

(Mattheus 19:4) Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw?

Als Adam en Eva niet de eerste mensen waren leg ons dan eens uit hoe het wel zit.

      


Geert Colle Email
15/02

Comments:
@ redactie over Job: goed zo , nog 40 hoofdstukken te gaan en dan kan je een antwoord proberen geven.

@ Kevin : goed bezig, maar wat minder éénzijdige informatie vergaren en iets objectievere kijk op rechtvaardigheid zal je sieren.
Verder opzoeken watdebijbelzegt over de mens, satan en de dood en Gods antwoord daarop kan verrijkend zijn.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "en iets objectievere kijk op rechtvaardigheid zal je sieren."

En volgens jou "objectieve kijk" kan dus iemand die om één of andere reden kinderen vermoordt of dat laat doen toch als rechtvaardig te boek staan.

       


Kevin 
15/02

Comments:
@ Geert Colle

Dat de bijbel zegt dat god rechtvaardig is nemen gelovigen aan als zoete koek, ondanks alle wreedheden die diezelfde entiteit uitvoert of laat uitvoeren die tegenstrijdig lijken te zijn met zijn zogenoemde rechtvaardigheid: Dan zijn zijn wegen opeens ‘ondoorgrondelijk’.

Ieder weldenkend mens die niet is geïndoctrineerd door de bijbel of een kerk kan lezen dat de methodes van hem niet zuiver zijn, het maakt niet uit hoe vaak erin staat dat god ‘rechtvaardig’ is. Dat is net zoiets als een dictator propagandeert van dat zijn methodes juist zijn door middel van het gebruiken van desinformatie en het verspreiden daarvan.

Over satan en god:
Drunk-with-blood-gods-killings-in-bible

Examples_of_Satan_personally_killing_people

Dat ik zei dat god’s alter-ego satan is klopt dan niet volgens Job, maar als we dan kijken naar wie volgens de bijbel de meeste slachtoffers heeft gemaakt dan kan het best eens zijn dat eigenlijk satan rechtvaardiger is dan god zelf. Dus wie is hier de echte satan en god? Het is niet voor niets dat Marcion en de Gnosisten het oude testament met diens god verwerpt als kwaadaardig.

Maarja het nieuwe testament is niet veel beter met Jezus’ dreigementen van Gehenna en buitenste duisternis, laat staan de slachtingen en eeuwige folteringen die in het boek Openbaring staan.


Geert Colle Email
15/02

Comments:
@ Kevin
Quote : Gods wegen zijn niet ‘ondoorgrondelijk’

Toch wel: dat is watdebijbelzegt , ' shame on you ', dat je dat niet weet staan.
mss moeilijk om sommige teksten te aanvaarden en te combineren , maar context brengt raad:
bvb Jes 45:7 &8 “Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. Drupt, gij hemelen! Van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid: en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te zamen uitspruiten: Ik de Here, heb ze geschapen

Quote :Het schijnt dat satan het alter-ego van god is

Schijn bedriegt, Kevin. Lees watdebijbelzegt in het verhaal van Job .

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "Schijn bedriegt, Kevin. Lees watdebijbelzegt in het verhaal van Job."

Nou laten we het verhaal van Job dan eens nader bestuderen: een almachtige en alwetende God gaat een weddenschap aan met Satan om te bewijzen dat Job onder alle omstandigheden God trouw zal blijven. Satan krijgt hier geheel de vrije hand en God heeft er zelfs geen probleem mee als Jobs kinderen worden vermoord of verpletterd door een huis. De verzorgers van het vee overleven dit mooie verhaal ook niet.

Al met al weer een prachtig voorbeeld dat de bijbelse God niet op een mensenleventje meer of minder kijkt. Was dit een eenmalige bizarre actie of zou God zich vandaag de dag ook nog bezig houden met dergelijke weddenschappen waarbij mensen opzettelijk om het leven gebracht worden om het geloof van derden te testen denk je?

     


Geert Colle Email
15/02

Comments:
@ redactie

Quote
Je vergelijking tussen de door God verordineerde moordpartijen en artsen die abortussen plegen lijkt me nogal ongelukkig gekozen.

Toch wel: het is de bedoeling om aan te tonen dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn en dat is door het antwoord 100 bewezen.


Kevin 
15/02

Comments:
@ Geert Colle,

Gods wegen zijn niet ‘ondoorgrondelijk’, zijn wegen laat zwart op wit zien dat hij niet verlegen is om genocide te gebruiken. Het is een kwaadaardige entiteit: Jesaja 45:7 7 “Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.”

Het schijnt dat satan het alter-ego van god is wanneer hij duisternis en het kwaad schept om volkeren kapot te (laten) maken. En met (loze) dreigenenten zoiets als ‘op een dag zul je voor god verschijnen’ nu moeten we echt bang worden zeg, yeah right.

Dream on Geert.


Geert Colle Email
14/02

Comments:

Goed nieuws voor de redactie dezer website en medewerkers:

watdebijbelzegt over Gods handelen met het mensdom en de gehele schepping leidt bij jullie tot nogal wat nervositeit.

Gods wegen zijn idd onnaspeurlijk en de mens ziet heden door een spiegel, wazig zegtdebijbel.

Maar... eens zullen jullie Hemzelf ontmoeten zegtdebijbel en kunnen jullie voluit ervoor gaan.

succes
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Thanx Geert, en jij weer bedankt voor de dooddoeners, altijd reuze leerzaam voor de geïnteresseerde lezer.

           


Kevin 
14/02

Comments:
@ Geert Colle

Heb je deze pagina gelezen?
http://debijbelzegt.nl/abortus.htm

De anti-arbortus beweging kent blijkbaar haar eigen brontekst niet eens zo goed. Die mensen halen hun 'inspiratie' niet van de bijbel, want die is niet zo respectvol voor het leven. Een 'god' die kinderen en babies laat doden is geen 'god' verdient geen enkel respect or 'praise', het is een empathie-loze maniak. Deze site laat dat voldoende zien lijkt mij, en zo zijn er gewoon doe dat duidelijk laat zien.

Dat je omnicide en genocide goedkeurt omdat 'god' dat doet of laat doen laat zien dat je geïndoctrineerd bent door een verzamelboek vol absurditeit en immoraliteit.
Laat staan de doctrine van beperkte 'zondes' tegenover een eindeloze foltering? Fascinerende fantasie, dat dan wel.
 < Previous 25
Page:
Next 25 >  


Terug naar Top