Forum deBijbelZegt.nl

[Reactie toevoegen]

1,701 Entries
Jelmer Email
10/12

Comments:

@JdG
Dank voor je reactie.

Quote: "Natuurlijk bestaat God, hoe kan anders de ‘schepping’ bestaan en ontstaan zijn?"
Dit is een veel gemaakt argumentatiefout (een drogreden) die in het Engels een 'Argument from Incredulity' wordt genoemd, of in Nederlands het argument berustend op ongeloof (ook wel de goddelijke denkfout).

De structuur is als volgt: Ik kan niet inzien/bedenken/geloven hoe het anders gegaan zou moeten zijn, en daarom is mijn uitleg waar.

Dit is wat de oude Grieken ook deden met onweer en bliksem. Hun redenering was: “Natuurlijk bestaat Zeus, hoe ander kan onweer en bliksem bestaan en ontstaan?”
Als je vindt dat de redenering van die oude Grieken fout was, dan moet je ook vinden dat je eigen redenering (“Natuurlijk bestaat God, hoe kan anders de schepping bestaan en ontstaan zijn?") fout is.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een andere verklaring is maar dat we die simpelweg nog niet weten. Of misschien is het zo dat wij mensen wel heel graag overal een verklaring voor willen hebben, maar dat er voor het bestaan van alles gewoon helemaal geen verklaring bestaat. Op de vraag “hoe kan alles bestaan en ontstaan zijn?” is vooralsnog het enige echte eerlijke antwoord niet ‘god!’ maar: ‘We weten het niet’.


JdG (via email redactie) 
07/12

Comments:
Onderwerp: Bijbel al of niet Gods Woord?

LS,
Vandaag kwam ik op uw site terecht bij het zoeken op internet naar de (on)zin van de leer van drie-eenheid, m.a.w. ik wilde wel eens weten wat daarover zoal geschreven wordt, zowel voor als tegen.
Maar eigenlijk wist ik dat allemaal al wel en zag ik dus niets nieuws.

Wat u op uw site vermeldt aan teksten die in strijd zijn met het wezen van God, deze ken ik al vanuit mijn kerkelijke opvoeding, maar het dringt nog eens extra tot je door als je deze zo op een rij ziet.
Dit sterkt mij in mijn mening dat niet de hele Bijbel het woord van God is, maar wel dat we naar dit woord (dus wat God bedoelt te zeggen) in de Bijbel met een lantaarntje (tussen al die duistere teksten door) moeten zoeken en daarbij het kaf van het koren moeten scheiden.

Natuurlijk bestaat God, hoe kan anders de ‘schepping’ bestaan en ontstaan zijn? De evolutietheorie is niet te bewijzen en ook al zou die waar zijn, dan is zij nog geen verklaring voor de onmetelijke micro- en macrokosmos, zowel in omvang als in schoonheid. En wat zou dan bovendien de zin van dit alles moeten zijn en daarmee van ons bestaan? De vraag waar ik zelf nog wel mee zit is het in de schepping ingebakken wrede systeem van ‘eten en gegeten worden’, wat m.i. haaks staat op het wezen van God; dat noemt u ook op uw site. Maar om met dit badwater het kind weg te gooien gaat me te ver, want dan houd je slechts een leeg en doelloos bestaan over, toch?

Ik ben trouwens nieuwsgierig of u zelf nog (ergens in) gelooft na het verwerken van al die duistere teksten; er staan natuurlijk ook nog heel veel mooie en positieve teksten in de Bijbel, die zult u toch ook wel gezien hebben?
Wat me boven alles intrigeert is waarom u zo veel moeite hebt gedaan om al die teksten op deze manier te rubriceren.
Het gaat me niet om een discussie met u, maar gewoon om even wat gedachten te wisselen , of zoiets ...
U moet maar zien of u reageert.
In elk geval bedankt voor uw site en vriendelijke groeten,

JdG
------------------------------------------------------------------------------

ANTWOORD REDACTIE:

Beste JdG, dank voor je email, altijd leuk om wat feedback te krijgen. Ik hoop dat je mijn reactie niet opvat als een aanval op jouw persoon.  Zo is het beslist niet bedoelt!

Quote: "Bijbel al of niet Gods Woord?"

Vraag jezelf het volgende eens af: stel eens dat de enige en ware God zich aan de mensheid kenbaar wil maken. Zou die God dat dan doen door MENSEN over hem in een boek te laten schrijven? Zou God niet inzien dat dat een hele onbetrouwbare methode is die op allerlei problemen oproept:

- de mensheid moet tienduizenden jaren wachten totdat het schrift is uitgevonden.
- dan moeten er weer duizenden jaren worden gewacht totdat de boekdrukkunst is uitgevonden en de economische omstandigheden zover zijn gevorderd dat iedereen kan lezen. Tot die tijd moet het overgrote deel van de bevolking domweg geloven wat een kleine groep geletterden hen wijsmaakt.
- de schrijvers van dat boek kunnen er dingen in zetten die helemaal niet waar zijn of die hen gewoon goed van pas komen.
- boeken vergaan en moeten steeds weer gecopieerd worden en het is niet uit te sluiten dat de copieerders al dan niet opzettelijk dingen weglaten of erbij verzinnen.
- zo'n boek moet concurreren met andere heilige boeken die slimmeriken hebben verzonnen over fictieve goden
- het boek enkel beschikbaar maken in een onbeduidend taaltje en dan wachten totdat het in alle talen over de hele wereld is verspreid is ook niet bijster efficient. Met name niet als daar het lot van de complete wereldbevolking mee is gemoeid.

En kijk dan eens naar de geschiedenis van het ontstaan van de Bijbel en de verschillende christelijke stromingen:

- er is geen origineel van de Bijbel, we hebben enkel copieen van copieen.
- welke boeken er precies in moesten komen  is besloten in vergaderingen van kerkleiders en sommige boeken werden er dan honderden jaren later weer uit verwijderd.
- blijkbaar is de Bijbel op zichzelf niet duidelijk genoeg want wat er precies geloofd moet worden is ook in vergaderingen door kerkleiders besloten.
- door de eeuwen heen zijn er honderden christelijk stromingen ontstaan met hele uiteenlopende meningen die zich allemaal op één en hetzelfde boek beroepen.

Andere zaken die je je af kunt vragen:

- waarom gaat meer dan de helft van de Bijbel over de perikelen van een onbeduidend volkje?
- wat moet de mensheid leren van roof, genocide en verkrachtingen.
- waarom laat God zich de God van Abraham noemen?
- waarom staat de enige en ware God onder allerlei verschillende namen in de Bijbel?
- waarom is nergens in het OT een zoon van God te vinden laat staan een die voor de zonden van de mensheid geofferd gaat worden terwijl dat de kern van het christelijk geloof is?
- waarom getroosten de schrijvers van het NT zich zoveel moeite om net te doen of het OT volstaat met verwijzingen naar Jezus?
- waarom schreef God de Bijbel niet Zelf en dan gelijk in alle verschillende talen?
- waarom omringde Jezus zich met ongeletterde discipelen?
- waarom schreef Jezus niet Zelf het evangelie?

Quote: "teksten die in strijd zijn met het wezen van God"

Je doelt dan waarschijnlijk op het door jou veronderstelde wezen van God?  Het beeld van God als Vader die zorg draagt voor de musjes en de  haren op je hoofd? Dat is een heel mooi poetisch beeld maar moeilijk te verenigen met een God die complete steden en volkeren inclusief vrouwen en kinderen laat uitmoorden.

Quote: "deze ken ik al vanuit mijn kerkelijke opvoeding"

Als je kinderen van jongs af aan verhalen verteld en liedjes leert waar de complete wereldbevolking wordt verdronken, steden met alle mensen erin worden vernietigd en complete volken worden uitgemoord zonder dat daar kritische vragen bij gesteld worden dan gaan die kinderen dat vanzelf heel normaal vinden.

Quote: "Dit sterkt mij in mijn mening dat niet de hele Bijbel het woord van God is"

In dat geval hebben we een methode nodig om te bepalen wat WEL en wat NIET het woord van God is. Beschikt jij over een dergelijke methode of is het enkel een kwestie van wat goed voelt en wat niet?

Quote: "dus dat we wat God bedoelt te zeggen moeten zoeken"

God maakt zich dus aan de mensheid kenbaar middels een boek waarin we als een soort puzzel op zoek moeten gaan naar zijn bedoelingen? Zou God niet door hebben gehad dat het raden naar die bedoelingen in de loop der eeuwen voor onnoemelijke ellende heeft gezorgd? Denkt je werkelijk dat dit de manier is waarop een almachtige en eeuwige God te werk zou gaan?

Quote: "daarbij het kaf van het koren moeten scheiden"

Als we een methode hebben om te bepalen wat de goede kanten van de Bijbel zijn dan kunnen we die methode beter rechtstreeks gebruiken om te bepalen hoe te leven zonder tussenkomst van de Bijbel. Bijkomend voordeel is dat er dan ook geen kaf tussendoor kan glippen. 

Quote: "Natuurlijk bestaat God, hoe kan anders de ‘schepping’ bestaan en ontstaan zijn?"

De vraag is dan WELKE God dat dan gedaan heeft? En zouden het niet meerdere goden geweest kunnen zijn want zo'n "schepping" is nogal een karwei en vele handen maken licht werk per slot van rekening.

Quote: "De vraag waar ik zelf nog wel mee zit is het in de schepping ingebakken wrede systeem van ‘eten en gegeten worden’"

Ja, een God die speciaal roofdieren ontwerpt die andere dieren dan levend aan stukken scheuren is geen fijn idee. Oplossing: verschillende goden die het scheppings werk onderling verdeeld hebben met een speciale god voor het ontwerp van roofdieren die dan concureert met een andere god die de slachtoffers ontwerpt.

Quote: "wat m.i. haaks staat op het wezen van God; "

Dat "wezen" komt helemaal in het geding als we het morbide vernuft in ogenschouw nemen waarmee deze God het arsenaal aan ziekmakende cq dodelijke  parasieten, virussen en bacterieen heeft ontworpen. Welke perverse geest moet van dit "wezen" bezit hebben genomen om een worm te scheppen die zich een weg naar je hersenen vreet?

Quote: "Maar om met dit badwater het kind weg te gooien gaat me te ver, want dan houd je slechts een leeg en doelloos bestaan over, toch?"

Dat is dan in ieder geval een bestaan ZONDER een God die willens en wetens ziektes heeft geschapen waaraan onschuldige kinderen lijden en doodgaan. Ook is het een bestaan ZONDER een almachtige God die werkeloos toekijkt hoe kinderen tijdens aardbevingen worden verpletterd of verdrinken in tsunamis. En bovenal is het een bestaan ZONDER de spagaat die gemaakt moet worden om een dergelijke God lief te hebben cq te loven en te prijzen.

Quote: "Ik ben trouwens nieuwsgierig of u zelf nog (ergens in) gelooft na het verwerken van al die duistere teksten;"

Tot nu toe heeft niemand me overtuigende argumenten aangeleverd voor het bestaan van een God zoals die door de Bijbel wordt beschreven. En datzelfde geldt, net zoals bij jouw neem ik aan, voor alle andere goden.

Quote: "er staan natuurlijk ook nog heel veel mooie en positieve teksten in de Bijbel"

Als we de bijna 2000 jaar geschiedenis van het christendom bekijken dan is het duidelijk dat die "positieve" teksten het vaak niet konden winnen van de "duistere". Als ze dat nu wel doen is dat te danken aan inzichten die de mensheid buiten de Bijbel om heeft opgedaan.

Quote: "Wat me boven alles intrigeert is waarom u zo veel moeite hebt gedaan"

Die moeite getroosten we ons omdat het belangrijk is dat mensen zichzelf een oordeel vormen over de Bijbel zodat ze niet door dominees, theologen, profeten of andere kerkleiders gemanipuleerd kunnen worden.

    


Ben Email
21/11

Comments:
U schrijft in hel en verdoemenis een aantal zaken. Het woord hel komt in de Bijbel niet voor alleen in hertalingen. Het gaat om Gehenna. Daar waar afval werd verbrand. Zie scripture4all.org voor de grondtekst.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Best Ben, dank voor je reactie.

Je hebt gedeeltelijk gelijk. Op sommige plaatsen waar hel staat in oude vertalingen staat er inderdaad Gehenna in de grondtekst. Maar er zijn ongeveer net zoveel teksten waar in de grondtekst Hades staat wat zoveel betekend als het dodenrijk.

Aantallen  in Nieuwe Testament: 11 x Gehenna, 10 x Hades

Maar hoe we de locatie waar volgens de Bijbel het grootste gedeelte van de wereldbevolking gaat belanden ook noemen het blijft een plek waar mensen gemarteld gaan worden in vurige poelen en ander ongemak.

   


Ineke van Veen Email
20/11

Comments:
Zijn jullie van de messiaanse gemeente?

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Hallo Ineke, dank voor je reactie. Nee wij zijn NIET van de messiaanse gemeente. Sterker nog wij zijn van geen enkele gemeente, kerk of sekte omdat die allemaal berusten op een hele selectieve interpretatie van de Bijbel.

Heb je er wel eens over nagedacht hoe het mogelijk is dat er zoveel verschillenden stromingen bestaan die stuk voor stuk denken dat zij de juiste uitleg bij de Bijbel hebben gevonden?  Als één en hetzelfde boek zoveel verschillende en elkaar tegensprekende standpunten kan oproepen dan is dat een teken dat het niet mogelijk is om een objectieve keuze te maken tussen al die interpretaties. Als jij WEL zo'n keuze hebt gemaakt dan daag ik je uit om ons te laten zien WAAROM dat de juiste is.

Onze conclusie is dan ook dat de Bijbel niets anders is dan een grabbelton van teksten en verhalen waarmee je voor iedere al dan niet absurde overtuiging wel een rechtvaardiging kunt vinden. 

    


Jack  
17/11

Comments:
@ Redactie

Ik reageer op de pagina Valsheid in Geschrifte

Daar wordt door jullie onder de kop "1. Verwijzingen en beweringen die niet teruggevonden cq gestaafd kunnen worden." het volgende abusievelijk beweert: 
(Marcus 9:13) Maar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is
[Er staan geen voorspellingen over Elias in het OT]
Ow nee???
Er staat wel degelijk een voorspelling over ELIA in het OT. De voorspelling staat namelijk in Maleachi 4
(Maleachi 4:5) Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
[Van redactie: In de oorspronkelijke reactie was hier deze pagina met kanttekeningen gecopieerd maar die was nagenoeg onleesbaar vanwege de layout]

Nou mag je uit je eigen dikke creatieve duim zuigen wat voor verhaaltje je er hier ( voor de voorbijganger )weer van bakt.
------------------------------------------------------------------------------
 ANTWOORD REDACTIE:


Beste Jack, dank voor je reactie. Ik ben zo vrij geweest om wat wijzigingen aan te brengen om het geheel wat leesbaarder te maken zodat de lezer begrijpt waar het over gaat. 

Als Maleachi hier Elia "voorspelt" dan is dat wel een "voorspelling" achteraf want Maleachi leefde om en nabij de ballingschap en dat is honderden jaren na het optreden van Elia. Klik hier voor een chronologie.

Blijkbaar is dat voor de schrijvers van de kanttekeningen geen probleem want die zuigen doodleuk uit hun dikke creatieve duim dat hier met Elia eigenlijk Johannes de Doper wordt bedoeld. 
den profeet Elia,
Dat is, Johannes de Doper, die in den geest en kracht van Elia verschijnen zal
Weer zo'n typisch voorbeeld waarin met kunst en vliegwerk wordt gepoogd het Oude Testament (OT) met het Nieuwe Testament (NT) te verbinden. In tegenstelling tot wat de schrijvers van de kanttekeningen en van het NT ons willen doen geloven is er nergens in het OT sprake van een Zoon van God die voor de zonden van de mensheid geofferd zal worden. Ook Maleachi 4 blijft steken bij een oorlogsgod die de goddelozen gaat vertrappelen en verbranden als ze niet tot inkeer komen.

      


Elthar  
02/11

Comments:
ik vind het grappig dat Ray Comfort een evangelist uit Amerika zijn verwijten aan mensen altijd begint met heb je ooit een leugen vertelt en als men dan bevestigend antwoord is het een enkeltje hel:
terwijl de allerhoogste zelf ook liegt 
1 Koningen 22:22
Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van al deze uw profeten gegeven; en de HEERE heeft kwaad over u gesproken

ik vind niet dat jullie in herhalingen vallen maar het ware karakter tonen van een afschuwelijke godheid die word uitgegeven als een liefdevolle vader 

maar zelfs de slechtste mensen vader  zou het nooit in zijn hart krijgen om zijn nageslacht voor altijd te verbranden dat is iets voor terroristen om te doen zoals Isis deed met mensen die tegen hun waren 
een god die dat voor altijd doet met mensen is mijn aanbidding niet waard 

verder vind ik vooral de gewelddadige teksten verontrustend en ben ik blij dat we niet meer in de middeleeuwen leven en dat de kerk nagenoeg geen macht meer heeft behalve in Staphorst of zo 

ga zo door 
    
     


Iris 
02/11

Comments:

Mooie site, heeft me geholpen om de overstap te maken naar het vrije leven.
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Fijn om te horen Iris, thanx.

    


Jelmer Email
01/11

Comments:

@Alida,
Dank voor je reactie.

Quote: "waarom geloof je hier zelf in terwijl je niet in GOD gelooft, hoe kan GOD dit allemaal hebben veroorzaakt als je niet in Hem gelooft...heel erg raar"
Het is echt heel simpel. Er zijn mensen op deze wereld (christenen) die andere mensen (ongelovigen) van alles wijs proberen te maken over de god van de bijbel. Zo zou deze god liefdevol, barmhartig, en vergevingsgezind zijn, niet kunnen liegen, zichzelf nooit tegenspreken, zou deze god zelf de bijbel geschreven hebben, enz. enz.
Als we de bijbel er op na lezen, dan zien we dat er niets klopt van al die beweringen. Die god begaat volgens de bijbel de meest afschuwelijke misdaden en spreekt zichzelf continu tegen. Wij kaarten dat op deze website aan. We zijn daarmee uiteindelijk niet kritisch op god (hoe zou dat kunnen als we niet geloven dat god bestaat?), maar we zijn wel kritisch op de gelovigen die ons van alles proberen wijs te maken over de god van de bijbel.
Wat is hier raar aan?

Ik kan het nog duidelijker maken met een voorbeeld. Martha zei eerder: “God kan de zonde niet (aan)zien”.
Dit klopt volgens ons niet. Als we de bijbel er op na lezen dan geeft god zelf direct opdracht tot de meest misdadige vorm van ‘zonde’: genocide. Als wij dit aankaarten dan krijgen we vooral ontwijkende antwoorden van jullie kant. We zouden kwaad zijn op god, of waarom kritiseren we god als we niet in hem geloven… Allemaal bedoeld om toch maar vooral niet in te hoeven gaan op deze kloof tussen wat jullie zeggen over god (god is rechtvaardig, liefdevol, barmhartig, kan niet liegen, spreekt zichzelf niet tegen) en wat we daadwerkelijk in de bijbel lezen over god. Wij hoeven zelf helemaal niet gelovig te zijn om jullie op deze kloof te kunnen wijzen. 
Jij ontwijkt ook. Je zegt simpelweg tabee. Heel gemakkelijk hoor. Hoef je niet over deze voor jullie lastige dingen na te denken.


Alida 
31/10

Comments:
Okay,

Nogmaals de vraag, waarom geloof je hier zelf in terwijl je niet niet in GOD gelooft, hoe kan GOD dit allemaal hebben veroorzaakt als je niet in Hem gelooft...heel erg raar

GOD kan niet dingen gedaan hebben als die volgens jou niet bestaat...wat is hier niet duidelijk aan.

Je verdediging is precies wat er van je verwacht wordt.

Het is niet nodig om in te gaan op de dingen die je blijft herhalen, want je blijft in je eigen patroon zitten en dat is blijven herhalen op je eigen bedenkingen, je wilt je recht en gelijk behalen en wordt boos als je dat niet lukt.

Welkom in deze wereld dat niet iedereen het met je eens is.

Ik vind ook dat we nu uitgeklets zijn,aangezien je zelf voet bij stuk houdt en niet open staat en luistert naar wat anderen te zeggen en ook hier heb je weer je eigen argumenten op...die constant in herhaling vallen.

Er zijn niet voor niks 2 wegen een brede en een smalle.

Ohja wacht even...Ook hier heb je weer een goede tegenargument op

Onthoudt het goed dat er 2 wegen zijn, voor jou en jullie de keuze welke je gaat volgen.

Tabee, goodbye, afscheid

PS doe geen moeite om mij te beantwoorden want ik sluit het nu af....oh ja nee natuurlijk alle andere moeten jullie geweldige tegen argument nog lezen, want je wilt het toch het laatste woord hierin hebben.

Ik ben blij dat ik mag weten dat GOD de ALPHA en de OMEGA is, GOD is mijn Vader en ik ben zijn kind

Ik zal voor jullie bidden dat jullie een ander denkpatroon mogen krijgen tabee

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "Het is niet nodig om in te gaan op de dingen die je blijft herhalen, want je blijft in je eigen patroon zitten en dat is blijven herhalen op je eigen bedenkingen,"

Beste Alida, ik ben een rationeel mens, als jij met goede tegenargumenten komt ben ik best bereid om mijn standpunten te wijzigen. Zo heb ik je eerder gevraagd wat er op de dag des oordeels gaat gebeuren met de 75% van de wereldbevolking die niet christen is maar ik krijg geen antwoord.

Quote: "Welkom in deze wereld dat niet iedereen het met je eens is."

Dank je, en jij welkom in de wereld waar mensen die iets beweren niet zomaar op hun woord worden geloofd maar worden gevraagd om hun denkbeelden en de consequenties daarvan te beargumenteren.

Quote: "Ik zal voor jullie bidden dat jullie een ander denkpatroon mogen krijgen tabee"

Het verschil tussen jouw en mijn denkpatroon is dat als jij in een niet-christelijk religieus gezin geboren was jij het geloof van je ouders zou aanhangen en ik correct zou concluderen dat dit een vals geloof was.

     


Jelmer Email
31/10

Comments:

@Alida
Dank voor je reactie.

Quote: "De redactie geeft een ontwijkend antwoord"
Als er iemand hier ontwijkende antwoorden geeft zijn jullie het wel. Het is heel goed mogelijk om het met elkaar te hebben over bijvoorbeeld het karakter van Hamlet, of Odysseus, Lord Voldemort, of Spiderman. De één kan daarbij geloven dat degene over wie gesproken wordt daadwerkelijk bestaat of heeft bestaan, de ander kan geloven dat degene waarover gesproken wordt helemaal niet bestaat of ooit heeft bestaan. Iedereen kan hoe dan ook nog steeds ideeën hebben over het karakter van de al dan niet fictieve figuur waarover je het hebt.

Dus waarom ga je niet eens gewoon in op de argumenten die wij geven? De god van de bijbel waarvan jullie geloven dat die bestaat en wij niet geloven dat die bestaat geeft, als we de bijbel er op na lezen, opdracht aan volwassen mannen om hele volksstammen uit te roeien. Er wordt letterlijk opdracht geven door god zelf om vrouwen (waaronder zwangere vrouwen), bejaarden, KINDEREN en BABIES te vermoorden met scherpe zwaarden. Je kunt het allemaal nalezen in de bijbel. Hoe denk jij dat dit ging in die tijd? Als mannen met scherpe zwaarden huis voor huis langs gaan om iedere vrouw, bejaarde, KIND en BABY te vermoorden die ze kunnen vinden? We mogen aannemen dat, om die (zwangere) vrouwen, bejaarden, KINDEREN en BABIES te doden, ze hun kelen en buiken op moeten rijten denk je niet? En god gaf hen hier zelf in hoogsteigen persoon opdracht toe! Dit is dezelfde god die 'de zonde niet kan aanzien'? 
Wat vind jij hiervan? En nu niet ontwijkend antwoorden. Ga eens in op dit bloedbad. Wij geloven niet dat deze god bestaat, maar als deze god echt zou bestaan, dan zouden wij het een moreel monster vinden. Jij niet?

Jack probeert het nog goed te praten door te zeggen dat god een vertoornde rechter is, maar een vertoornde rechter is natuurlijk op zich al een foute rechter. Een rechter moet in de eerste plaats rechtvaardig zijn ten aanzien van de verdachten voor hem, en zich daarbij niet laten leiden door zijn eigen woede. 


Alida 
30/10

Comments:
Okay,

Jelmer geeft toe niet in GOD te geloven
De redactie geeft een ontwijkend antwoord maar maakt duidelijk niet te geloven in GOD.
Als je ergens niet in gelooft dan bestaat het dus niet voor je, geloven en bestaan gaan in dit geval samen.

Hoe kan het dat Iemand die voor jullie niet bestaat, toch beschuldigd worden?
Hoe kan het dat als je niet in Iemand gelooft, Hem toch door het slijk haalt?

Hmmmm....vreemd toch?....

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Dat is dan ongeveer net zo vreemd als dat de Bijbel zegt dat God:
        - de "allerhoogste" is van alle andere (niet bestaande) goden.
        - het verbiedt om andere (niet bestaande) goden te dienen.
        - wedstrijdjes organiseert met de (niet bestaande) goden.

      


Jelmer Email
30/10

Comments:

@Alida
Dank voor je reactie.

Quote: "geloven jullie in GOD?"
Ik niet Alida.


Alida 
29/10

Comments:

Aangezien er meerdere zijn die er antwoorden, een meervoudige vraag: geloven jullie in GOD?
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Nee, ik geloof niet in goden die zich aan de mensheid kenbaar maken middels door MENSEN geschreven heilige boeken. Jij doet dat ook niet maar je hebt voor de GOD van de Bijbel een uitzondering gemaakt. 

     


Alida 
29/10

Comments:
Jammer dat je hier wel op antwoord en op mijn ander bericht niet.
-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Die komt nog hoor maar daar moet ik eerst rustig over nadenken.
Dit was een inkoppertje.

    


Alida 
29/10

Comments:

Hai jack

Maar als dat zo is wat jij zegt, tegen wie praten we dan? Oooh! dus we stinken er gewoon weer in om dus toch zinloze discussies te ondergaan en dat terwijl Paulus ons hier al voor waarschuwt....zucht!
-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Klik hier voor meer tips van Paulus hoe te handelen in discussies.

      


Jack  
29/10

Comments:
@ Martha, Quote:

"Ik heb vluchtig wat gescrolled, ook door eerdere bijdrages.

Ff vluchtig scrollen is al ruim voldoende hoor.
Spaar je de verdere moeite maar, want veel lezen ( op deze site) is vermoeing des vleses, zeker op deze gecopieerde Engelse site. Is inmiddels al een tijdje geleden door hunzelf gepimd. Ze doen net of ze deze site zelf opgesteld hebben maar niets is minder waar.
Plagiaat noemen ze dat.

Al je alles vanaf 2005 tot nu toe doorleest dan is iedere vraag en antwoord van de redactie en Jelmer hetzelfde. Ze kunnen het alleen maar hebben over: kindermoord, genocide, incest, malaria paraciet, slavernij, vermoorden of ziek maken, moraal, discriminatie, etcetera, etcetera.
Een zinnig woord komt er verder niet uit.
Ook meneer Jelmer Buitenhuis komt altijd met zijn zeer geliefde teksten aanzetten, onder andere : Ga nu heen en sla Amelek..........enz.
Of: ...............opdracht geeft om bejaarden, vrouwen (al dan niet zwanger), KINDEREN en BABY's met scherpe zwaarden open te rijten?

Het dringt volstrekt niet tot hen door dat de mens gestraft wordt om zijn zonden. God is barmhartig, maar ook een vertoornd Rechter.

Het zijn 4 of misschien wel 6 handen op 1 buik. Ze draaien gezamenlijk al plm. 14 jaar als een paar oude drollen rond in een nog oudere pispot.

-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Hallo Jack, dank voor je lovende woorden. 

Waarom heb je er niet even een linkje bij gedaan naar die engelse site?

Quote: "Het dringt volstrekt niet tot hen door dat de mens gestraft wordt om zijn zonden. God is barmhartig, maar ook een vertoornd Rechter."

Een rechter die kinderen verdrinkt of laat lijden/sterven door ze ziek te maken is een onmens.

     


Alida Email
29/10

Comments:
Wat is het wat je nou echt boos maakt?
Het onrecht in de wereld of de bijbel of GOD?
Het onrecht in de wereld is er vanaf de appel en zal altijd blijven omdat wij mensen de wereld verzieken en elkaar pijn aan doen en ik denk dat jou ook pijn en onrecht is aangedaan.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Alida, je doet hier iets wat veel mensen vaak doen in discussies over zaken die voor hen van emotionele betekenis zijn zoals geloof of politiek.

Je leest een boodschap waarin dingen staan waar je het niet mee eens bent, doet wat tegenwerpingen cq terechtwijzingen en als je dan merkt dat deze niet worden geaccepteerd kom je tot de conclusie dat er iets mis moet zijn met de boodschapper zodat je niet hoeft te twijfelen aan je eigen denkbeelden.

Nee, ik ben niet boos, verdrietig, teleurgesteld, verbitterd, bedrogen of ziek en pijn en onrecht zijn mij tot nu toe nagenoeg bespaard gebleven. Ook zonder die eigenschappen kun je een afkeer hebben van onrecht zelfs als dat volgens de Bijbel wordt gedaan in opdracht van God.

Dat sommige mensen de wereld verzieken is mij duidelijk maar in iedere bevolkingsgroep bevinden zich ook heel veel brave en menslievende individuen die nog nooit een vlieg hebben kwaad gedaan.
Wat er bij mij niet in wil is dat deze mensen als ze toevallig in andere goden geloven als kaf verbrand gaan worden terwijl misdadigers die zich op het allerlaatste moment bekeren worden gered.

   


Alida 
29/10

Comments:
Ook ik kwam met scrollen op deze site en ook ik vraag me af waarom je dit doet, wel zie ik dat je de bijbel leest, dat is dan 1 positief iets, jammer dat je alle teksten uit hun context haalt en dat je geen fan bent van GOD dat is duidelijk want je gaat volledig overal tegenin, elke christen die jou site leest weet dat de antichrist in je leeft...verstrooiing en verzaaiing...vraag en bid om verlossing gast.

Ps ik ben niet uit op discussie of tegenreactie

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Alida, dank voor je reactie.

Quote: "dat je geen fan bent van GOD dat is duidelijk want je gaat volledig overal tegenin"

Dat komt omdat ik het vermoorden van vrouwen, kinderen en ouden van dagen weerzinwekkend vindt (net zo als jij) en ik geen context kan bedenken waarin dat nodig laat staan gerechtvaardigd zou zijn. Als jij dat wel kunt dan hoor ik dat graag. Niet vergeten om in die context ook op te nemen dat die mensen vermoordt werden om plaats te maken voor Gods uitverkoren volk zodat die in hun huizen konden gaan wonen en hun spulletjes konden roven. Gratis winkelen op grote schaal zeg maar.

Quote: "elke christen die jou site leest weet dat de antichrist in je leeft."

Ik kan gewoon niet accepteren dat onschuldige mensen en kinderen  verdronken, verpletterd, verscheurd, verbrand, vertrappeld, levend begraven of anderszins vermoord worden. Als me dat de titel antichrist oplevert dan zij dat zo.

Quote: "Ps ik ben niet uit op discussie of tegenreactie"

Misschien moet je dominee of priester worden dan kun je fijn van alles beweren  zonder dat ze met je in discussie gaan of je tegenspreken.

     


Jelmer Email
26/10

Comments:

Beste Martha,
dus jij ziet geen enkel probleem of tegenstrijdigheid, wanneer je aan de ene kant zegt dat god liefdevol is en de zonde niet kan aanzien, en aan de andere kant god aan volwassen mannen opdracht geeft om bejaarden, vrouwen (al dan niet zwanger), KINDEREN en BABY's met scherpe zwaarden open te rijten?
Dit is volgens jou prima met elkaar te verenigen?

     


Martha S 
25/10

Comments:

Beste redactie, Jelmer

Bedankt voor jullie (redactie: snelle) reactie

Scrollen of koppensnellen is een veelgebruikte manier om een snel een (eerste) indruk te krijgen. Dat gebeurt bv. als men de krant leest.

Mijn indrukken zijn:

- er is VEEL studie gemaakt van de Bijbel, maar niet om God beter te leren kennen,
- men gelooft eigenlijk niet in het bestaan van God of een leven hierna,
- oorlogsverhalen worden overbelicht, vergeving wordt onderbelicht
- men heeft niet veel op met kerken en voorgangers in het algemeen,
- men praat veel OVER en weinig MET gelovigen, hierdoor is het erg theoretisch.

Mocht ik het fout hebben, ik sta open voor correctie.

Ben je wel eens echt in een kerk geweest? En heb je wel eens echt met gelovigen gesproken?

Bezoek eens een willekeurige kerk, rooms, hervormd, dat maakt me niet veel uit. En zie eens hoe men daar met Gods Woord omgaat. Hoe men troost put uit vergeving, een onderdeel waar men op deze site liever niet over praat, ook al weer een indruk van mij. Mocht ik het fout hebben…

Beste redactie, nu niet alleen theoretiseren, maar ga eens in gesprek met gelovigen in je eigen plaats bv.

Succes.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Dank voor je reactie. We gaan er maar weer eens heel "theoretisch" tegenaan.

Quote: "er is VEEL studie gemaakt van de Bijbel, maar niet om God beter te leren kennen"

Over het algemeen vermijd ik bespiegelingen over andermans beweegredenen omdat ze niet te controleren zijn maar nu jij zo vrij bent om dat te doen wil ik ook wel een gok wagen. Zo zou ik van jou kunnen beweren dat je je afsluit voor alle problemen met de Bijbel die wij hier aankaarten en de God van de Bijbel juist zo min mogelijk wil leren kennen om zo het beeld van de liefhebbende en zorgzame Vader van het Nieuwe Testament in stand te kunnen houden.

Quote: "men gelooft eigenlijk niet in het bestaan van God of een leven hierna"

Het kost me moeite om te geloven dat de bijbelse God, schepper van dit onmetelijke grote heelal met zijn miljarden sterren en planeten zich aan ons kenbaar zou maken middels een boek waarin Hij bladzijden lang wordt afgespiegeld als een liefhebber van de geur van verbrand vlees en het geklieder met bloed en vet van offerdieren.

Over het bestaan van een leven na de dood is zelfs de Bijbel niet altijd eenduidig:

(Genesis 3:19) In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
(Prediker 3:19) Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
(Job 7:9) Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen.
(Job 14:10) Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan? De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en verdort; Alzo ligt de mens neder, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.
(Prediker 9:4)  Want voor dengene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw.
Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.
Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.
...........
Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.

Quote: "oorlogsverhalen worden overbelicht, vergeving wordt onderbelicht"

Dat doen we met name omdat die oorlogsverhalen vol staan met oorlogsmisdaden die in opdracht van God worden gepleegd. Wat extra belichting is daar wel op zijn plaats want de gemiddelde gelovige lijkt het heel normaal te vinden als er hele bevolkingsgroepen inclusief vrouwen, kinderen en bejaarden om zeep wordt geholpen om lebensraum te scheppen voor Gods uitverkoren volk.
Het wordt er natuurlijk ook met de paplepel ingegoten. Kleine kinderen krijgen leuke verhaaltjes uit de kinderbijbel te horen over een ark met gezellige diertjes en een mooie regenboog op het eind. Dat de complete wereldbevolking ondertussen  verdronken is komt natuurlijk niet of nauwelijks ter sprake.

Quote: "men heeft niet veel op met kerken en voorgangers in het algemeen"

Nee, dat komt omdat veel kerken pretenderen dat hun betreffende uitleg van de Bijbel de enige juiste is en dat alle andere het mis hebben terwijl er met geen mogelijkheid is uit te maken wie er gelijk heeft omdat de Bijbel vol staat met tegenstrijdige zaken die naar believen over- cq onderbelicht kunnen worden.

Quote: "men praat veel OVER en weinig MET gelovigen, hierdoor is het erg theoretisch"

Misschien heb ik het helemaal mis maar ik leef in de veronderstelling dat ik op deze site wel degelijk in gesprek ga met gelovigen. Of is dit geen gesprek wat wij nu voeren? Jij mag het erg theoretisch vinden maar ik vraag me gewoon af wat er met de 75% van de niet christelijke wereldbevolking gaat gebeuren op de dag des oordeels. Heb ik al eerder aan je gevraagd maar je gaat die vraag uit de weg lijkt het. Of denk je dat het wel niet zo'n vaart zal  lopen met het vertrappelen van de ongelovigen in de wijnpersbak?

Quote: "Ben je wel eens echt in een kerk geweest? En heb je wel eens echt met gelovigen gesproken?"

Jazeker wel. Over het algemeen vindt je daar hele tolerante en sociale mensen die veel over hebben voor hun naaste en jij behoort ongetwijfeld tot die groep. Helaas zijn er ook hele intolerante stromingen in het christendom en die putten hun inspiratie uit precies dezelfde Bijbel als de tolerante groep.

Quote: "Bezoek eens een willekeurige kerk, rooms, hervormd, dat maakt me niet veel uit."

Jou en een heleboel andere gelovigen misschien niet maar er zijn ook christenen die op bijbelse gronden breken met hun kinderen als die met een partner van een ander geloof thuiskomen of nog erger homoseksueel blijken te zijn.

Quote: "En zie eens hoe men daar met Gods Woord omgaat."

Zoals ik hierboven al heb opgemerkt is het gebruik van Gods Woord geen garantie voor een goed resultaat.

Quote: "Hoe men troost put uit vergeving, een onderdeel waar men op deze site liever niet over praat"

Dat is een hele schrale troost als je bedenkt dat volgens de Bijbel die vergeving alleen geldt voor mensen die Jezus hebben geaccepteerd als hun zaligmaker en dat zij die dat niet hebben gedaan als kaf verbrand zullen worden. Maar ja, dat is weer een erg theoretische gedachtegang natuurlijk. Waarom daarover tobben als je weet dat het met jouzelf en je naasten waarschijnlijk wel goed zit.

Quote: " maar ga eens in gesprek met gelovigen in je eigen plaats bv."

Ik ben nu in gesprek met jou en ik heb je vragen zo goed mogelijk beantwoord nu jij de mijne nog......

    


Jelmer Email
24/10

Comments:
@Martha
Dank voor je reactie.

Quote: “God is heilig, God kan de zonde niet (aan)zien.
Ik neem aan dat jij, net als wij, het misdadig vindt, of, als je die term liever gebruikt, zondig vindt, wanneer een volwassen man een kind, een baby, een weerloze al dan niet zwangere vrouw, of een weerloze bejaarde vermoordt. Nu is het zo dat god, als we de bijbel er op na lezen, in hoogst eigen persoon meerdere keren OPDRACHT geeft aan volwassen mannen om kinderen, baby’s, (zwangere) vrouwen en bejaarden te vermoorden. Bijvoorbeeld in:

Deuteronomium 20:16-17 
"Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft"

Niets laten leven, dat adem heeft. Wat we ons daarbij moeten voorstellen lezen we in bijvoorbeeld:

1 Samuel 15:3 
"Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe."

Dus kinderen, zuigelingen, vrouwen (al dan niet zwanger), bejaarden, en in dit geval ook het vee.
Dit soort opdrachten wordt op diverse plaatsen in de bijbel herhaald. Bijvoorbeeld in:

Ezechiel 9:5-6 
"Maar tot die anderen zeide Hij (dat is dus god) voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe"

Hoe is het, volgens jou, dat god de zonde niet kan (aan)zien, maar wel in hoogst eigen persoon opdracht geeft aan mensen om misdadig, of zo je wil zondig te handelen, dus opdracht geeft aan volwassen mannen om kinderen, zuigelingen, weerloze vrouwen (al dan niet zwanger) en bejaarden te vermoorden? Leg ons dat eens uit.
En kom ons niet vertellen dat al die mensen gedood moesten worden omdat ze zo vreselijk slecht waren. Als god vond dat ze zo vreselijk slecht waren dat ze allemaal dood moesten dan had hij dat gewoon zelf kunnen doen. God had ZELF al die Hethieten, Amorieten, Kanaanieten Ferezieten, Hevieten en Jebusieten in één klap dood neer kunnen laten vallen. Maar in plaats daarvan kiest god er voor om mannen met scherpe zwaarden op ze af te sturen om de kelen en buiken van deze vrouwen, kinderen en bejaarden open te rijten. Wat een liefdevolle en rechtvaardige god is dat zeg.

 


Martha S 
21/10

Comments:

Onlangs kwam ik bij toeval op jullie site terecht. Wat een moeite nemen jullie om de Bijbel te onderzoeken! Ik zou willen dat meer gelovigen zo’n ijver hadden als jullie!

 

Graag wil ik reageren op het laatste stukje. Jelmer reageert hier op Eyob.

Eyob vraagt zich af wat jullie willen met deze site. Hij noemt de redactie van deze site “ondankbare wezens” en heeft het over “beledigen van het Woord van God”.

Ik heb vluchtig wat gescrolled, ook door eerdere bijdrages en ik kan Eyob wel begrijpen. Er worden zaken genoemd als “indoctrinatie” (redactie aan Eyob) en “God kijkt rustig toe als zijn kinderen vallen” (Jelmer aan Eyob).

 

En toen was het heel lang stil …

 

Laat me eerst dit zeggen: ik ben een mens. Ik maak fouten, ik ben niet volmaakt. Alle fouten, van roof en moord tot oneerlijkheid en hebzucht, worden in de Bijbel “zonde” genoemd. Het is een niet-populair begrip en klinkt zwaar. Welnu, het is ook ernstig. De Bijbel zegt dat wie zondigt de dood verdient. Dit staat heel kernachtig in Romeinen 3 en ik zal dit op mijzelf toepassen: “Want ik heb gezondigd en derf de heerlijkheid Gods, …” m.a.w. ik maak fouten, ik verdien de dood.

Met “de heerlijkheid Gods” wordt de hemel bedoeld, “derven” betekent dat je iets niet ontvangt. Denk bv. aan inkomstenderving. Wat hier staat klinkt niet hoopvol, maar …

 

… hiermee is het verhaal niet af!!!

 

God is heilig, God kan de zonde niet (aan)zien. Maar Hij is ook genadig. Want de zondaar heeft hij lief, wat die ook gedaan heeft. Geen zonde te groot, staat in een JdH-lied. Maar Zijn rechtvaardigheid / heiligheid noopt tot straffen. Hij zegt niet zoiets van: ach dat valt wel mee, dat is niet zo erg. Fouten dienen bestraft te worden. Wij zijn gevallen, idd. Ik ben gevallen, wie helpt mij weer overeind? “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen…” verzucht Paulus in Romeinen 7.

 

En dan kijkt God rustig toe???

 

De tekst die ik noemde uit Romeinen 3 was maar de eerste helft. Het gaat verder, waarbij ik weer dezelfde toepassing maak:

“…en ik word om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” Jullie hebben veel onderzoekswerk gedaan! Dan weet je ook (o.a. uit de 4 evangeliën) wat die genade gekost heeft. Ik hoef het alleen maar aan te nemen en “dank U” te zeggen.

 

Laat dit eens op je inwerken, redactie, Jelmer.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Martha, dank voor je reactie.

Quote: "Ik heb vluchtig wat gescrolled, ook door eerdere bijdrages"

Jammer dat je ze niet aandachtig hebt gelezen en met tegenargumenten bent gekomen om te laten zien waar we het mis hebben.

Quote: "En toen was het heel lang stil …"

Als je er niet bij verteld waardoor die dramatische stilte is veroorzaakt dan kan ik er natuurlijk alleen maar naar gissen. Is het verbazing omdat ik suggereer dat gelovigen misschien ergens door geindoctrineerd zijn? Of vraag je je nu net zoals Jelmer opeens af waarom God niet gewoon heeft voorkomen dat Adam en Eva bij die boom konden komen zodat de mensheid eeuwen van onnoemelijk leed en ellende bespaard zou blijven. Inderdaad om stil van te worden zo'n gedachte.

Quote: "Alle fouten, van roof en moord tot oneerlijkheid en hebzucht, worden in de Bijbel “zonde” genoemd."

Als een fout maken in dezelfde categorie als moord valt  dan is dat een indeling die tot absurde consequenties kan leiden. Zie volgende punt.

Quote: "De Bijbel zegt dat wie zondigt de dood verdient."

Jaja, het is duidelijk, brave oppassende mensen die zich hun hele leven hebben ingezet voor het welzijn van hun medemens maar die ooit eens een fout zijn begaan moeten net zo dood als de grootste massamoordenaars en kinderverkrachters. Allemaal "zonde" per slot van rekening.

Quote: "m.a.w. ik maak fouten, ik verdien de dood."

Als iedereen toch de dood verdient waarom gaf God dan aan Adam en Eva opdracht om de wereld te bevolken? En waarom liet Hij dat na de zondvloed weer opnieuw gebeuren?

Quote: "God is heilig, God kan de zonde niet (aan)zien."

Als we de Bijbel lezen dan lijkt het erop dat de God van het Oude Testament prima met de zonde overweg kon zolang dat in zijn straatje te pas kwam. Zie roof, moord, bedrog en verkrachting in opdracht van of met toestemming van die God.

Quote: "Maar Hij is ook genadig."

Behalve dan misschien als God kinderen vermoordt of dat laat doen.

Quote: "Geen zonde te groot, staat in een JdH-lied."

Op één zonde na dan:

(Mattheus 12:31) Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Rovers, dieven, moordenaars en kinderverkrachters kunnen vergeving ontvangen maar wee degenen die hun twijfels hebben bij een dergelijke gang van zaken.

Quote: "Maar Zijn rechtvaardigheid / heiligheid noopt tot straffen."

God is almachtig dus Hij wordt nergens toe genoopt. Als Hij besluit om moordenaars en mensen die een foutje hebben begaan over één kam te scheren en ze zonder onderscheid des persoons tot de dood veroordeelt dan doet hij dat geheel uit vrije wil.

Quote: "En dan kijkt God rustig toe???"

God kijkt inderdaad rustig toe hoe de wereldbevolking iedere dag toeneemt met mensen die niet in Hem geloven omdat hun ouders domweg het verkeerde geloof aanhangen terwijl het voor Hem een hele kleine moeite zou zijn om Zich aan de complete mensheid te tonen zodat het voor iedereen duidelijk zou zijn wie de Enige en Ware God is.

Quote: "Dan weet je ook (o.a. uit de 4 evangeliën) wat die genade gekost heeft."

Die kosten worden altijd sterk overdreven. Wat had Jezus nu precies te verduren? Vernederingen, een geseling en een marteldood van slechts enkele uren aan een kruis en dat allemaal in de wetenschap dat Hij nog diezelfde dag weer in het paradijs zou zijn. Er zijn in de loop van de geschiedenis heel wat mensen geweest die ZONDER kennis van de afloop veel langer durende en zwaardere martelingen hebben moeten doorstaan voordat ze het loodje legden.

Quote: "…en ik word om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus."

JIJ wel omdat je toevallig op een plek bent geboren waar je in aanraking kwam met de Bijbel en het christelijk geloof. Voor zo'n 70% van de wereldbevolking is dat dus niet het geval.

Beste Martha, nu niet alleen "vluchtig scrollen" maar denk eens na over al die miljoenen mensen die Gods "genade" gaan mislopen doordat ze toevallig in de verkeerde god(en) geloven omdat hun ouders dat ook deden.
Wat kan deze mensen in hemelsnaam worden aangerekend dat ze "de heerlijkheid Gods" moeten derven en in plaats daarvan gemarteld gaan worden in een hel?

     


Jelmer Email
02/09

Comments:

@Eyob
Dank voor je reactie.

Quote: “deze God heeft jullie van de dood en van het vuur bevrijd
Bevrijd? Het lijkt er eerder op dat god ons er opzettelijk in heeft gegooid.
Toen Adam en Eva in het paradijs waren ging alles goed. Ze hadden een vrije wil en konden kwaad doen. Adam had bijvoorbeeld Eva kunnen verkrachten, of Eva had zelf kunnen besluiten om van de vrucht te eten. Maar dat deden ze niet. Er moest een slang aan te pas komen om dat te regelen. Wat deed die slang in het paradijs? God is toch alwetend? En almachtig? Met zijn alwetendheid moet hij geweten hebben dat die slang het paradijs binnen ging EN dat Eva voor de praatjes van de slang zou vallen. Met zijn almacht had hij gemakkelijk kunnen voorkomen dat die slang het paradijs binnen ging en bij Eva of Adam in de buurt kwam. Dit zou niets af doen aan hun vrije wil.

Als een verantwoordelijke vader kan voorkomen dat zijn kind zo hard valt dat het zal sterven dan doet een verantwoordelijke vader dat natuurlijk zonder te twijfelen. Zo niet de god van de bijbel. Die kijkt rustig toe als hij zijn kinderen ziet vallen. Wat een cynisch spelletje van deze god wanneer hij eerst zonder in te grijpen rustig toekijkt hoe zijn kinderen de dood in vallen, ze vervolgens zelf het vuur in stuurt, en daarna van zichzelf zegt dat hij zo’n ontzettende ‘liefdevolle’ vader is omdat hij ‘niet wil’ dat zijn kinderen het vuur in gaan. Als hij het echt niet wilde had hij beter die slang bij de hemelpoort kunnen tegenhouden. Maar zo slim was hij blijkbaar niet. 


Eyob Email
01/09

Comments:
Hallo,

Ik vraag mij af, wat willen jullie hiermee bereiken!
Jullie beledigen het woord van God en deze God heeft jullie van de dood en van het vuur bevrijd, maar jullie zijn ondankbare wezens en beledigen zijn Heilige woord.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Best Eyob, dank voor je reactie.

Ons doel is mensen die hun leven lang zijn geindoctrineerd met de Bijbel te laten inzien dat de zekerheden waarmee bijbelgeleerden hun redeneringen onderbouwen berusten op een hele selectieve interpretatie van de Bijbel.

Quote: "Jullie beledigen het woord van God"

Wij leveren commentaar op wat MENSEN hebben opgeschreven in verschillende boeken waar andere MENSEN dan een selectie uit hebben gemaakt die ze bij elkaar hebben gebracht in één boek. Vervolgens waren er dan na verloop van tijd  weer andere MENSEN die vonden dat bepaalde boeken eruit verwijderd moesten worden.  Niet bepaald een procedure die het  vertrouwen wekt dat we hier te maken hebben met het boek waarmee de eeuwige en almachtige God zich aan de mensheid wil kenbaar maken. 

Quote: "deze God heeft jullie van de dood en van het vuur bevrijd"

Als we kijken hoeveel kinderen er jaarlijks doodgaan aan ziektes en epidemieen dan valt erop die "bevrijding van de dood" wel wat af te dingen. Verder moeten we niet vergeten dat veel van die ziektes worden veroorzaakt door virussen en parasieten die speciaal door de Schepper zijn ontworpen. 

Ook als we de natuur bekijken dan lijkt het erop dat God de dood zo'n beetje heeft uitgevonden. Er is geen dier waar niet door andere dieren op wordt gejaagd of dat zelf jaagt. Blijkbaar heeft de schepper er groot plezier in om een kalfje te zien rennen voordat het levend aan stukken wordt gereten.

Quote:"maar jullie zijn ondankbare wezens en beledigen zijn Heilige woord."

Dat komt omdat we het moeilijk vinden om de "Heiligheid" van zaken als slavernij, genocide en kindermishandeling in te zien.

       


Jelmer Email
23/08

Comments:

@JH
Quote: "Als de aarde slechts een klein stukje dichter bij de zon zou staan, was er geen leven mogelijk en een heel klein stukje verder weg ook niet."

De aarde volgt een excentrische baan rond de zon. Dat betekend dat de aarde soms dichter bij de zon staat, en soms verder weg. Wanneer de aarde het dichts bij de zon staat is de afstand ongeveer 147 miljoen kilometer. Dit is grappig genoeg midden in de winter, op 3 januari. Als de aarde het verst van de zon staat is de afstand zo’n 152 miljoen kilometer. Dit is juist weer midden in de zomer, op 4 juli. Er is dus een leefbare zone rond de zon van minstens 5 miljoen kilometer breed waar de aarde zich in beweegt. Is dat wat jij verstaat onder een klein stukje?
Merk ook op dat juist in de zomer de aarde het verst staat. Dat betekent dus dat de aarde ook nog veel verder zou kunnen staan zonder dat dit gelijk leidt tot onleefbare koude temperaturen. Maak van die 5 miljoen kilometer maar 10 of zelfs 20 miljoen. Is dat wat jij verstaat onder een heel klein stukje?

Maar is het ook opzienbarend dat de aarde precies in die "smalle" zone rond de zon draait? De planeet die het verst van de zon staat is Neptunus op 4500 miljoen km. Dus laten we zeggen dat de planeten zich tussen de 1 en de 5000 miljoen km afstand van de zon bevinden.  Die hele conservatieve schatting van 5 miljoen km leefbare zone is dus 1/1000 van de zone waarin planeten voorkomen. Dat wil zeggen dat als de Schepper een planeet in zijn baan om de zon zet ZONDER te kijken waar die terecht komt dan is de kans dat die planeet in de leefbare zone belandt dus 1/1000.

Niet zo geweldig groot zou je zeggen maar als we bedenken dat het aantal zonnen een 10 met 21 nullen is dan wordt het een ander verhaal. Als de Schepper bij elk van die zonnen een planeet in een willekeurige baan zet dan komt dus 1 op de 1000 keer een planeet geheel toevallig in de leefbare zone terecht en zullen er dus uiteindelijk 10.000.000.000.000.000.000 (10 met 18 nullen) zonnen zijn met een planeet in de leefbare zone. Dat wij ons bevinden op één zo'n planeet die rond één van die zonnen draait is dus een stuk minder bijzonder dan door jou gesuggereerd. 

    

 < Previous 25
Page:
Next 25 >  


Terug naar Top