Forum deBijbelZegt.nl

[Reactie toevoegen]

1,697 Entries
Jack  
17/11

Comments:
@ Redactie

Ik reageer op de pagina Valsheid in Geschrifte

Daar wordt door jullie onder de kop "1. Verwijzingen en beweringen die niet teruggevonden cq gestaafd kunnen worden." het volgende abusievelijk beweert: 
(Marcus 9:13) Maar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is
[Er staan geen voorspellingen over Elias in het OT]
Ow nee???
Er staat wel degelijk een voorspelling over ELIA in het OT. De voorspelling staat namelijk in Maleachi 4
(Maleachi 4:5) Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
[Van redactie: In de oorspronkelijke reactie was hier deze pagina met kanttekeningen gecopieerd maar die was nagenoeg onleesbaar vanwege de layout]

Nou mag je uit je eigen dikke creatieve duim zuigen wat voor verhaaltje je er hier ( voor de voorbijganger )weer van bakt.
------------------------------------------------------------------------------
 ANTWOORD REDACTIE:


Beste Jack, dank voor je reactie. Ik ben zo vrij geweest om wat wijzigingen aan te brengen om het geheel wat leesbaarder te maken zodat de lezer begrijpt waar het over gaat. 

Als Maleachi hier Elia "voorspelt" dan is dat wel een "voorspelling" achteraf want Maleachi leefde om en nabij de ballingschap en dat is honderden jaren na het optreden van Elia. Klik hier voor een chronologie.

Blijkbaar is dat voor de schrijvers van de kanttekeningen geen probleem want die zuigen doodleuk uit hun dikke creatieve duim dat hier met Elia eigenlijk Johannes de Doper wordt bedoeld. 
den profeet Elia,
Dat is, Johannes de Doper, die in den geest en kracht van Elia verschijnen zal
Weer zo'n typisch voorbeeld waarin met kunst en vliegwerk wordt gepoogd het Oude Testament (OT) met het Nieuwe Testament (NT) te verbinden. In tegenstelling tot wat de schrijvers van de kanttekeningen en van het NT ons willen doen geloven is er nergens in het OT sprake van een Zoon van God die voor de zonden van de mensheid geofferd zal worden. Ook Maleachi 4 blijft steken bij een oorlogsgod die de goddelozen gaat vertrappelen en verbranden als ze niet tot inkeer komen.

      


Elthar  
02/11

Comments:
ik vind het grappig dat Ray Comfort een evangelist uit Amerika zijn verwijten aan mensen altijd begint met heb je ooit een leugen vertelt en als men dan bevestigend antwoord is het een enkeltje hel:
terwijl de allerhoogste zelf ook liegt 
1 Koningen 22:22
Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van al deze uw profeten gegeven; en de HEERE heeft kwaad over u gesproken

ik vind niet dat jullie in herhalingen vallen maar het ware karakter tonen van een afschuwelijke godheid die word uitgegeven als een liefdevolle vader 

maar zelfs de slechtste mensen vader  zou het nooit in zijn hart krijgen om zijn nageslacht voor altijd te verbranden dat is iets voor terroristen om te doen zoals Isis deed met mensen die tegen hun waren 
een god die dat voor altijd doet met mensen is mijn aanbidding niet waard 

verder vind ik vooral de gewelddadige teksten verontrustend en ben ik blij dat we niet meer in de middeleeuwen leven en dat de kerk nagenoeg geen macht meer heeft behalve in Staphorst of zo 

ga zo door 
    
     


Iris 
02/11

Comments:

Mooie site, heeft me geholpen om de overstap te maken naar het vrije leven.
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Fijn om te horen Iris, thanx.

    


Jelmer Email
01/11

Comments:

@Alida,
Dank voor je reactie.

Quote: "waarom geloof je hier zelf in terwijl je niet in GOD gelooft, hoe kan GOD dit allemaal hebben veroorzaakt als je niet in Hem gelooft...heel erg raar"
Het is echt heel simpel. Er zijn mensen op deze wereld (christenen) die andere mensen (ongelovigen) van alles wijs proberen te maken over de god van de bijbel. Zo zou deze god liefdevol, barmhartig, en vergevingsgezind zijn, niet kunnen liegen, zichzelf nooit tegenspreken, zou deze god zelf de bijbel geschreven hebben, enz. enz.
Als we de bijbel er op na lezen, dan zien we dat er niets klopt van al die beweringen. Die god begaat volgens de bijbel de meest afschuwelijke misdaden en spreekt zichzelf continu tegen. Wij kaarten dat op deze website aan. We zijn daarmee uiteindelijk niet kritisch op god (hoe zou dat kunnen als we niet geloven dat god bestaat?), maar we zijn wel kritisch op de gelovigen die ons van alles proberen wijs te maken over de god van de bijbel.
Wat is hier raar aan?

Ik kan het nog duidelijker maken met een voorbeeld. Martha zei eerder: “God kan de zonde niet (aan)zien”.
Dit klopt volgens ons niet. Als we de bijbel er op na lezen dan geeft god zelf direct opdracht tot de meest misdadige vorm van ‘zonde’: genocide. Als wij dit aankaarten dan krijgen we vooral ontwijkende antwoorden van jullie kant. We zouden kwaad zijn op god, of waarom kritiseren we god als we niet in hem geloven… Allemaal bedoeld om toch maar vooral niet in te hoeven gaan op deze kloof tussen wat jullie zeggen over god (god is rechtvaardig, liefdevol, barmhartig, kan niet liegen, spreekt zichzelf niet tegen) en wat we daadwerkelijk in de bijbel lezen over god. Wij hoeven zelf helemaal niet gelovig te zijn om jullie op deze kloof te kunnen wijzen. 
Jij ontwijkt ook. Je zegt simpelweg tabee. Heel gemakkelijk hoor. Hoef je niet over deze voor jullie lastige dingen na te denken.


Alida 
31/10

Comments:
Okay,

Nogmaals de vraag, waarom geloof je hier zelf in terwijl je niet niet in GOD gelooft, hoe kan GOD dit allemaal hebben veroorzaakt als je niet in Hem gelooft...heel erg raar

GOD kan niet dingen gedaan hebben als die volgens jou niet bestaat...wat is hier niet duidelijk aan.

Je verdediging is precies wat er van je verwacht wordt.

Het is niet nodig om in te gaan op de dingen die je blijft herhalen, want je blijft in je eigen patroon zitten en dat is blijven herhalen op je eigen bedenkingen, je wilt je recht en gelijk behalen en wordt boos als je dat niet lukt.

Welkom in deze wereld dat niet iedereen het met je eens is.

Ik vind ook dat we nu uitgeklets zijn,aangezien je zelf voet bij stuk houdt en niet open staat en luistert naar wat anderen te zeggen en ook hier heb je weer je eigen argumenten op...die constant in herhaling vallen.

Er zijn niet voor niks 2 wegen een brede en een smalle.

Ohja wacht even...Ook hier heb je weer een goede tegenargument op

Onthoudt het goed dat er 2 wegen zijn, voor jou en jullie de keuze welke je gaat volgen.

Tabee, goodbye, afscheid

PS doe geen moeite om mij te beantwoorden want ik sluit het nu af....oh ja nee natuurlijk alle andere moeten jullie geweldige tegen argument nog lezen, want je wilt het toch het laatste woord hierin hebben.

Ik ben blij dat ik mag weten dat GOD de ALPHA en de OMEGA is, GOD is mijn Vader en ik ben zijn kind

Ik zal voor jullie bidden dat jullie een ander denkpatroon mogen krijgen tabee

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Quote: "Het is niet nodig om in te gaan op de dingen die je blijft herhalen, want je blijft in je eigen patroon zitten en dat is blijven herhalen op je eigen bedenkingen,"

Beste Alida, ik ben een rationeel mens, als jij met goede tegenargumenten komt ben ik best bereid om mijn standpunten te wijzigen. Zo heb ik je eerder gevraagd wat er op de dag des oordeels gaat gebeuren met de 75% van de wereldbevolking die niet christen is maar ik krijg geen antwoord.

Quote: "Welkom in deze wereld dat niet iedereen het met je eens is."

Dank je, en jij welkom in de wereld waar mensen die iets beweren niet zomaar op hun woord worden geloofd maar worden gevraagd om hun denkbeelden en de consequenties daarvan te beargumenteren.

Quote: "Ik zal voor jullie bidden dat jullie een ander denkpatroon mogen krijgen tabee"

Het verschil tussen jouw en mijn denkpatroon is dat als jij in een niet-christelijk religieus gezin geboren was jij het geloof van je ouders zou aanhangen en ik correct zou concluderen dat dit een vals geloof was.

     


Jelmer Email
31/10

Comments:

@Alida
Dank voor je reactie.

Quote: "De redactie geeft een ontwijkend antwoord"
Als er iemand hier ontwijkende antwoorden geeft zijn jullie het wel. Het is heel goed mogelijk om het met elkaar te hebben over bijvoorbeeld het karakter van Hamlet, of Odysseus, Lord Voldemort, of Spiderman. De één kan daarbij geloven dat degene over wie gesproken wordt daadwerkelijk bestaat of heeft bestaan, de ander kan geloven dat degene waarover gesproken wordt helemaal niet bestaat of ooit heeft bestaan. Iedereen kan hoe dan ook nog steeds ideeën hebben over het karakter van de al dan niet fictieve figuur waarover je het hebt.

Dus waarom ga je niet eens gewoon in op de argumenten die wij geven? De god van de bijbel waarvan jullie geloven dat die bestaat en wij niet geloven dat die bestaat geeft, als we de bijbel er op na lezen, opdracht aan volwassen mannen om hele volksstammen uit te roeien. Er wordt letterlijk opdracht geven door god zelf om vrouwen (waaronder zwangere vrouwen), bejaarden, KINDEREN en BABIES te vermoorden met scherpe zwaarden. Je kunt het allemaal nalezen in de bijbel. Hoe denk jij dat dit ging in die tijd? Als mannen met scherpe zwaarden huis voor huis langs gaan om iedere vrouw, bejaarde, KIND en BABY te vermoorden die ze kunnen vinden? We mogen aannemen dat, om die (zwangere) vrouwen, bejaarden, KINDEREN en BABIES te doden, ze hun kelen en buiken op moeten rijten denk je niet? En god gaf hen hier zelf in hoogsteigen persoon opdracht toe! Dit is dezelfde god die 'de zonde niet kan aanzien'? 
Wat vind jij hiervan? En nu niet ontwijkend antwoorden. Ga eens in op dit bloedbad. Wij geloven niet dat deze god bestaat, maar als deze god echt zou bestaan, dan zouden wij het een moreel monster vinden. Jij niet?

Jack probeert het nog goed te praten door te zeggen dat god een vertoornde rechter is, maar een vertoornde rechter is natuurlijk op zich al een foute rechter. Een rechter moet in de eerste plaats rechtvaardig zijn ten aanzien van de verdachten voor hem, en zich daarbij niet laten leiden door zijn eigen woede. 


Alida 
30/10

Comments:
Okay,

Jelmer geeft toe niet in GOD te geloven
De redactie geeft een ontwijkend antwoord maar maakt duidelijk niet te geloven in GOD.
Als je ergens niet in gelooft dan bestaat het dus niet voor je, geloven en bestaan gaan in dit geval samen.

Hoe kan het dat Iemand die voor jullie niet bestaat, toch beschuldigd worden?
Hoe kan het dat als je niet in Iemand gelooft, Hem toch door het slijk haalt?

Hmmmm....vreemd toch?....

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Dat is dan ongeveer net zo vreemd als dat de Bijbel zegt dat God:
        - de "allerhoogste" is van alle andere (niet bestaande) goden.
        - het verbiedt om andere (niet bestaande) goden te dienen.
        - wedstrijdjes organiseert met de (niet bestaande) goden.

      


Jelmer Email
30/10

Comments:

@Alida
Dank voor je reactie.

Quote: "geloven jullie in GOD?"
Ik niet Alida.


Alida 
29/10

Comments:

Aangezien er meerdere zijn die er antwoorden, een meervoudige vraag: geloven jullie in GOD?
------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Nee, ik geloof niet in goden die zich aan de mensheid kenbaar maken middels door MENSEN geschreven heilige boeken. Jij doet dat ook niet maar je hebt voor de GOD van de Bijbel een uitzondering gemaakt. 

     


Alida 
29/10

Comments:
Jammer dat je hier wel op antwoord en op mijn ander bericht niet.
-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Die komt nog hoor maar daar moet ik eerst rustig over nadenken.
Dit was een inkoppertje.

    


Alida 
29/10

Comments:

Hai jack

Maar als dat zo is wat jij zegt, tegen wie praten we dan? Oooh! dus we stinken er gewoon weer in om dus toch zinloze discussies te ondergaan en dat terwijl Paulus ons hier al voor waarschuwt....zucht!
-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Klik hier voor meer tips van Paulus hoe te handelen in discussies.

      


Jack  
29/10

Comments:
@ Martha, Quote:

"Ik heb vluchtig wat gescrolled, ook door eerdere bijdrages.

Ff vluchtig scrollen is al ruim voldoende hoor.
Spaar je de verdere moeite maar, want veel lezen ( op deze site) is vermoeing des vleses, zeker op deze gecopieerde Engelse site. Is inmiddels al een tijdje geleden door hunzelf gepimd. Ze doen net of ze deze site zelf opgesteld hebben maar niets is minder waar.
Plagiaat noemen ze dat.

Al je alles vanaf 2005 tot nu toe doorleest dan is iedere vraag en antwoord van de redactie en Jelmer hetzelfde. Ze kunnen het alleen maar hebben over: kindermoord, genocide, incest, malaria paraciet, slavernij, vermoorden of ziek maken, moraal, discriminatie, etcetera, etcetera.
Een zinnig woord komt er verder niet uit.
Ook meneer Jelmer Buitenhuis komt altijd met zijn zeer geliefde teksten aanzetten, onder andere : Ga nu heen en sla Amelek..........enz.
Of: ...............opdracht geeft om bejaarden, vrouwen (al dan niet zwanger), KINDEREN en BABY's met scherpe zwaarden open te rijten?

Het dringt volstrekt niet tot hen door dat de mens gestraft wordt om zijn zonden. God is barmhartig, maar ook een vertoornd Rechter.

Het zijn 4 of misschien wel 6 handen op 1 buik. Ze draaien gezamenlijk al plm. 14 jaar als een paar oude drollen rond in een nog oudere pispot.

-------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Hallo Jack, dank voor je lovende woorden. 

Waarom heb je er niet even een linkje bij gedaan naar die engelse site?

Quote: "Het dringt volstrekt niet tot hen door dat de mens gestraft wordt om zijn zonden. God is barmhartig, maar ook een vertoornd Rechter."

Een rechter die kinderen verdrinkt of laat lijden/sterven door ze ziek te maken is een onmens.

     


Alida Email
29/10

Comments:
Wat is het wat je nou echt boos maakt?
Het onrecht in de wereld of de bijbel of GOD?
Het onrecht in de wereld is er vanaf de appel en zal altijd blijven omdat wij mensen de wereld verzieken en elkaar pijn aan doen en ik denk dat jou ook pijn en onrecht is aangedaan.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Alida, je doet hier iets wat veel mensen vaak doen in discussies over zaken die voor hen van emotionele betekenis zijn zoals geloof of politiek.

Je leest een boodschap waarin dingen staan waar je het niet mee eens bent, doet wat tegenwerpingen cq terechtwijzingen en als je dan merkt dat deze niet worden geaccepteerd kom je tot de conclusie dat er iets mis moet zijn met de boodschapper zodat je niet hoeft te twijfelen aan je eigen denkbeelden.

Nee, ik ben niet boos, verdrietig, teleurgesteld, verbitterd, bedrogen of ziek en pijn en onrecht zijn mij tot nu toe nagenoeg bespaard gebleven. Ook zonder die eigenschappen kun je een afkeer hebben van onrecht zelfs als dat volgens de Bijbel wordt gedaan in opdracht van God.

Dat sommige mensen de wereld verzieken is mij duidelijk maar in iedere bevolkingsgroep bevinden zich ook heel veel brave en menslievende individuen die nog nooit een vlieg hebben kwaad gedaan.
Wat er bij mij niet in wil is dat deze mensen als ze toevallig in andere goden geloven als kaf verbrand gaan worden terwijl misdadigers die zich op het allerlaatste moment bekeren worden gered.

   


Alida 
29/10

Comments:
Ook ik kwam met scrollen op deze site en ook ik vraag me af waarom je dit doet, wel zie ik dat je de bijbel leest, dat is dan 1 positief iets, jammer dat je alle teksten uit hun context haalt en dat je geen fan bent van GOD dat is duidelijk want je gaat volledig overal tegenin, elke christen die jou site leest weet dat de antichrist in je leeft...verstrooiing en verzaaiing...vraag en bid om verlossing gast.

Ps ik ben niet uit op discussie of tegenreactie

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Alida, dank voor je reactie.

Quote: "dat je geen fan bent van GOD dat is duidelijk want je gaat volledig overal tegenin"

Dat komt omdat ik het vermoorden van vrouwen, kinderen en ouden van dagen weerzinwekkend vindt (net zo als jij) en ik geen context kan bedenken waarin dat nodig laat staan gerechtvaardigd zou zijn. Als jij dat wel kunt dan hoor ik dat graag. Niet vergeten om in die context ook op te nemen dat die mensen vermoordt werden om plaats te maken voor Gods uitverkoren volk zodat die in hun huizen konden gaan wonen en hun spulletjes konden roven. Gratis winkelen op grote schaal zeg maar.

Quote: "elke christen die jou site leest weet dat de antichrist in je leeft."

Ik kan gewoon niet accepteren dat onschuldige mensen en kinderen  verdronken, verpletterd, verscheurd, verbrand, vertrappeld, levend begraven of anderszins vermoord worden. Als me dat de titel antichrist oplevert dan zij dat zo.

Quote: "Ps ik ben niet uit op discussie of tegenreactie"

Misschien moet je dominee of priester worden dan kun je fijn van alles beweren  zonder dat ze met je in discussie gaan of je tegenspreken.

     


Jelmer Email
26/10

Comments:

Beste Martha,
dus jij ziet geen enkel probleem of tegenstrijdigheid, wanneer je aan de ene kant zegt dat god liefdevol is en de zonde niet kan aanzien, en aan de andere kant god aan volwassen mannen opdracht geeft om bejaarden, vrouwen (al dan niet zwanger), KINDEREN en BABY's met scherpe zwaarden open te rijten?
Dit is volgens jou prima met elkaar te verenigen?

     


Martha S 
25/10

Comments:

Beste redactie, Jelmer

Bedankt voor jullie (redactie: snelle) reactie

Scrollen of koppensnellen is een veelgebruikte manier om een snel een (eerste) indruk te krijgen. Dat gebeurt bv. als men de krant leest.

Mijn indrukken zijn:

- er is VEEL studie gemaakt van de Bijbel, maar niet om God beter te leren kennen,
- men gelooft eigenlijk niet in het bestaan van God of een leven hierna,
- oorlogsverhalen worden overbelicht, vergeving wordt onderbelicht
- men heeft niet veel op met kerken en voorgangers in het algemeen,
- men praat veel OVER en weinig MET gelovigen, hierdoor is het erg theoretisch.

Mocht ik het fout hebben, ik sta open voor correctie.

Ben je wel eens echt in een kerk geweest? En heb je wel eens echt met gelovigen gesproken?

Bezoek eens een willekeurige kerk, rooms, hervormd, dat maakt me niet veel uit. En zie eens hoe men daar met Gods Woord omgaat. Hoe men troost put uit vergeving, een onderdeel waar men op deze site liever niet over praat, ook al weer een indruk van mij. Mocht ik het fout hebben…

Beste redactie, nu niet alleen theoretiseren, maar ga eens in gesprek met gelovigen in je eigen plaats bv.

Succes.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Dank voor je reactie. We gaan er maar weer eens heel "theoretisch" tegenaan.

Quote: "er is VEEL studie gemaakt van de Bijbel, maar niet om God beter te leren kennen"

Over het algemeen vermijd ik bespiegelingen over andermans beweegredenen omdat ze niet te controleren zijn maar nu jij zo vrij bent om dat te doen wil ik ook wel een gok wagen. Zo zou ik van jou kunnen beweren dat je je afsluit voor alle problemen met de Bijbel die wij hier aankaarten en de God van de Bijbel juist zo min mogelijk wil leren kennen om zo het beeld van de liefhebbende en zorgzame Vader van het Nieuwe Testament in stand te kunnen houden.

Quote: "men gelooft eigenlijk niet in het bestaan van God of een leven hierna"

Het kost me moeite om te geloven dat de bijbelse God, schepper van dit onmetelijke grote heelal met zijn miljarden sterren en planeten zich aan ons kenbaar zou maken middels een boek waarin Hij bladzijden lang wordt afgespiegeld als een liefhebber van de geur van verbrand vlees en het geklieder met bloed en vet van offerdieren.

Over het bestaan van een leven na de dood is zelfs de Bijbel niet altijd eenduidig:

(Genesis 3:19) In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
(Prediker 3:19) Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
(Job 7:9) Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen.
(Job 14:10) Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan? De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en verdort; Alzo ligt de mens neder, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.
(Prediker 9:4)  Want voor dengene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop; want een levende hond is beter dan een dode leeuw.
Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.
Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.
...........
Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.

Quote: "oorlogsverhalen worden overbelicht, vergeving wordt onderbelicht"

Dat doen we met name omdat die oorlogsverhalen vol staan met oorlogsmisdaden die in opdracht van God worden gepleegd. Wat extra belichting is daar wel op zijn plaats want de gemiddelde gelovige lijkt het heel normaal te vinden als er hele bevolkingsgroepen inclusief vrouwen, kinderen en bejaarden om zeep wordt geholpen om lebensraum te scheppen voor Gods uitverkoren volk.
Het wordt er natuurlijk ook met de paplepel ingegoten. Kleine kinderen krijgen leuke verhaaltjes uit de kinderbijbel te horen over een ark met gezellige diertjes en een mooie regenboog op het eind. Dat de complete wereldbevolking ondertussen  verdronken is komt natuurlijk niet of nauwelijks ter sprake.

Quote: "men heeft niet veel op met kerken en voorgangers in het algemeen"

Nee, dat komt omdat veel kerken pretenderen dat hun betreffende uitleg van de Bijbel de enige juiste is en dat alle andere het mis hebben terwijl er met geen mogelijkheid is uit te maken wie er gelijk heeft omdat de Bijbel vol staat met tegenstrijdige zaken die naar believen over- cq onderbelicht kunnen worden.

Quote: "men praat veel OVER en weinig MET gelovigen, hierdoor is het erg theoretisch"

Misschien heb ik het helemaal mis maar ik leef in de veronderstelling dat ik op deze site wel degelijk in gesprek ga met gelovigen. Of is dit geen gesprek wat wij nu voeren? Jij mag het erg theoretisch vinden maar ik vraag me gewoon af wat er met de 75% van de niet christelijke wereldbevolking gaat gebeuren op de dag des oordeels. Heb ik al eerder aan je gevraagd maar je gaat die vraag uit de weg lijkt het. Of denk je dat het wel niet zo'n vaart zal  lopen met het vertrappelen van de ongelovigen in de wijnpersbak?

Quote: "Ben je wel eens echt in een kerk geweest? En heb je wel eens echt met gelovigen gesproken?"

Jazeker wel. Over het algemeen vindt je daar hele tolerante en sociale mensen die veel over hebben voor hun naaste en jij behoort ongetwijfeld tot die groep. Helaas zijn er ook hele intolerante stromingen in het christendom en die putten hun inspiratie uit precies dezelfde Bijbel als de tolerante groep.

Quote: "Bezoek eens een willekeurige kerk, rooms, hervormd, dat maakt me niet veel uit."

Jou en een heleboel andere gelovigen misschien niet maar er zijn ook christenen die op bijbelse gronden breken met hun kinderen als die met een partner van een ander geloof thuiskomen of nog erger homoseksueel blijken te zijn.

Quote: "En zie eens hoe men daar met Gods Woord omgaat."

Zoals ik hierboven al heb opgemerkt is het gebruik van Gods Woord geen garantie voor een goed resultaat.

Quote: "Hoe men troost put uit vergeving, een onderdeel waar men op deze site liever niet over praat"

Dat is een hele schrale troost als je bedenkt dat volgens de Bijbel die vergeving alleen geldt voor mensen die Jezus hebben geaccepteerd als hun zaligmaker en dat zij die dat niet hebben gedaan als kaf verbrand zullen worden. Maar ja, dat is weer een erg theoretische gedachtegang natuurlijk. Waarom daarover tobben als je weet dat het met jouzelf en je naasten waarschijnlijk wel goed zit.

Quote: " maar ga eens in gesprek met gelovigen in je eigen plaats bv."

Ik ben nu in gesprek met jou en ik heb je vragen zo goed mogelijk beantwoord nu jij de mijne nog......

    


Jelmer Email
24/10

Comments:
@Martha
Dank voor je reactie.

Quote: “God is heilig, God kan de zonde niet (aan)zien.
Ik neem aan dat jij, net als wij, het misdadig vindt, of, als je die term liever gebruikt, zondig vindt, wanneer een volwassen man een kind, een baby, een weerloze al dan niet zwangere vrouw, of een weerloze bejaarde vermoordt. Nu is het zo dat god, als we de bijbel er op na lezen, in hoogst eigen persoon meerdere keren OPDRACHT geeft aan volwassen mannen om kinderen, baby’s, (zwangere) vrouwen en bejaarden te vermoorden. Bijvoorbeeld in:

Deuteronomium 20:16-17 
"Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft"

Niets laten leven, dat adem heeft. Wat we ons daarbij moeten voorstellen lezen we in bijvoorbeeld:

1 Samuel 15:3 
"Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe."

Dus kinderen, zuigelingen, vrouwen (al dan niet zwanger), bejaarden, en in dit geval ook het vee.
Dit soort opdrachten wordt op diverse plaatsen in de bijbel herhaald. Bijvoorbeeld in:

Ezechiel 9:5-6 
"Maar tot die anderen zeide Hij (dat is dus god) voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe"

Hoe is het, volgens jou, dat god de zonde niet kan (aan)zien, maar wel in hoogst eigen persoon opdracht geeft aan mensen om misdadig, of zo je wil zondig te handelen, dus opdracht geeft aan volwassen mannen om kinderen, zuigelingen, weerloze vrouwen (al dan niet zwanger) en bejaarden te vermoorden? Leg ons dat eens uit.
En kom ons niet vertellen dat al die mensen gedood moesten worden omdat ze zo vreselijk slecht waren. Als god vond dat ze zo vreselijk slecht waren dat ze allemaal dood moesten dan had hij dat gewoon zelf kunnen doen. God had ZELF al die Hethieten, Amorieten, Kanaanieten Ferezieten, Hevieten en Jebusieten in één klap dood neer kunnen laten vallen. Maar in plaats daarvan kiest god er voor om mannen met scherpe zwaarden op ze af te sturen om de kelen en buiken van deze vrouwen, kinderen en bejaarden open te rijten. Wat een liefdevolle en rechtvaardige god is dat zeg.

 


Martha S 
21/10

Comments:

Onlangs kwam ik bij toeval op jullie site terecht. Wat een moeite nemen jullie om de Bijbel te onderzoeken! Ik zou willen dat meer gelovigen zo’n ijver hadden als jullie!

 

Graag wil ik reageren op het laatste stukje. Jelmer reageert hier op Eyob.

Eyob vraagt zich af wat jullie willen met deze site. Hij noemt de redactie van deze site “ondankbare wezens” en heeft het over “beledigen van het Woord van God”.

Ik heb vluchtig wat gescrolled, ook door eerdere bijdrages en ik kan Eyob wel begrijpen. Er worden zaken genoemd als “indoctrinatie” (redactie aan Eyob) en “God kijkt rustig toe als zijn kinderen vallen” (Jelmer aan Eyob).

 

En toen was het heel lang stil …

 

Laat me eerst dit zeggen: ik ben een mens. Ik maak fouten, ik ben niet volmaakt. Alle fouten, van roof en moord tot oneerlijkheid en hebzucht, worden in de Bijbel “zonde” genoemd. Het is een niet-populair begrip en klinkt zwaar. Welnu, het is ook ernstig. De Bijbel zegt dat wie zondigt de dood verdient. Dit staat heel kernachtig in Romeinen 3 en ik zal dit op mijzelf toepassen: “Want ik heb gezondigd en derf de heerlijkheid Gods, …” m.a.w. ik maak fouten, ik verdien de dood.

Met “de heerlijkheid Gods” wordt de hemel bedoeld, “derven” betekent dat je iets niet ontvangt. Denk bv. aan inkomstenderving. Wat hier staat klinkt niet hoopvol, maar …

 

… hiermee is het verhaal niet af!!!

 

God is heilig, God kan de zonde niet (aan)zien. Maar Hij is ook genadig. Want de zondaar heeft hij lief, wat die ook gedaan heeft. Geen zonde te groot, staat in een JdH-lied. Maar Zijn rechtvaardigheid / heiligheid noopt tot straffen. Hij zegt niet zoiets van: ach dat valt wel mee, dat is niet zo erg. Fouten dienen bestraft te worden. Wij zijn gevallen, idd. Ik ben gevallen, wie helpt mij weer overeind? “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen…” verzucht Paulus in Romeinen 7.

 

En dan kijkt God rustig toe???

 

De tekst die ik noemde uit Romeinen 3 was maar de eerste helft. Het gaat verder, waarbij ik weer dezelfde toepassing maak:

“…en ik word om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” Jullie hebben veel onderzoekswerk gedaan! Dan weet je ook (o.a. uit de 4 evangeliën) wat die genade gekost heeft. Ik hoef het alleen maar aan te nemen en “dank U” te zeggen.

 

Laat dit eens op je inwerken, redactie, Jelmer.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste Martha, dank voor je reactie.

Quote: "Ik heb vluchtig wat gescrolled, ook door eerdere bijdrages"

Jammer dat je ze niet aandachtig hebt gelezen en met tegenargumenten bent gekomen om te laten zien waar we het mis hebben.

Quote: "En toen was het heel lang stil …"

Als je er niet bij verteld waardoor die dramatische stilte is veroorzaakt dan kan ik er natuurlijk alleen maar naar gissen. Is het verbazing omdat ik suggereer dat gelovigen misschien ergens door geindoctrineerd zijn? Of vraag je je nu net zoals Jelmer opeens af waarom God niet gewoon heeft voorkomen dat Adam en Eva bij die boom konden komen zodat de mensheid eeuwen van onnoemelijk leed en ellende bespaard zou blijven. Inderdaad om stil van te worden zo'n gedachte.

Quote: "Alle fouten, van roof en moord tot oneerlijkheid en hebzucht, worden in de Bijbel “zonde” genoemd."

Als een fout maken in dezelfde categorie als moord valt  dan is dat een indeling die tot absurde consequenties kan leiden. Zie volgende punt.

Quote: "De Bijbel zegt dat wie zondigt de dood verdient."

Jaja, het is duidelijk, brave oppassende mensen die zich hun hele leven hebben ingezet voor het welzijn van hun medemens maar die ooit eens een fout zijn begaan moeten net zo dood als de grootste massamoordenaars en kinderverkrachters. Allemaal "zonde" per slot van rekening.

Quote: "m.a.w. ik maak fouten, ik verdien de dood."

Als iedereen toch de dood verdient waarom gaf God dan aan Adam en Eva opdracht om de wereld te bevolken? En waarom liet Hij dat na de zondvloed weer opnieuw gebeuren?

Quote: "God is heilig, God kan de zonde niet (aan)zien."

Als we de Bijbel lezen dan lijkt het erop dat de God van het Oude Testament prima met de zonde overweg kon zolang dat in zijn straatje te pas kwam. Zie roof, moord, bedrog en verkrachting in opdracht van of met toestemming van die God.

Quote: "Maar Hij is ook genadig."

Behalve dan misschien als God kinderen vermoordt of dat laat doen.

Quote: "Geen zonde te groot, staat in een JdH-lied."

Op één zonde na dan:

(Mattheus 12:31) Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Rovers, dieven, moordenaars en kinderverkrachters kunnen vergeving ontvangen maar wee degenen die hun twijfels hebben bij een dergelijke gang van zaken.

Quote: "Maar Zijn rechtvaardigheid / heiligheid noopt tot straffen."

God is almachtig dus Hij wordt nergens toe genoopt. Als Hij besluit om moordenaars en mensen die een foutje hebben begaan over één kam te scheren en ze zonder onderscheid des persoons tot de dood veroordeelt dan doet hij dat geheel uit vrije wil.

Quote: "En dan kijkt God rustig toe???"

God kijkt inderdaad rustig toe hoe de wereldbevolking iedere dag toeneemt met mensen die niet in Hem geloven omdat hun ouders domweg het verkeerde geloof aanhangen terwijl het voor Hem een hele kleine moeite zou zijn om Zich aan de complete mensheid te tonen zodat het voor iedereen duidelijk zou zijn wie de Enige en Ware God is.

Quote: "Dan weet je ook (o.a. uit de 4 evangeliën) wat die genade gekost heeft."

Die kosten worden altijd sterk overdreven. Wat had Jezus nu precies te verduren? Vernederingen, een geseling en een marteldood van slechts enkele uren aan een kruis en dat allemaal in de wetenschap dat Hij nog diezelfde dag weer in het paradijs zou zijn. Er zijn in de loop van de geschiedenis heel wat mensen geweest die ZONDER kennis van de afloop veel langer durende en zwaardere martelingen hebben moeten doorstaan voordat ze het loodje legden.

Quote: "…en ik word om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus."

JIJ wel omdat je toevallig op een plek bent geboren waar je in aanraking kwam met de Bijbel en het christelijk geloof. Voor zo'n 70% van de wereldbevolking is dat dus niet het geval.

Beste Martha, nu niet alleen "vluchtig scrollen" maar denk eens na over al die miljoenen mensen die Gods "genade" gaan mislopen doordat ze toevallig in de verkeerde god(en) geloven omdat hun ouders dat ook deden.
Wat kan deze mensen in hemelsnaam worden aangerekend dat ze "de heerlijkheid Gods" moeten derven en in plaats daarvan gemarteld gaan worden in een hel?

     


Jelmer Email
02/09

Comments:

@Eyob
Dank voor je reactie.

Quote: “deze God heeft jullie van de dood en van het vuur bevrijd
Bevrijd? Het lijkt er eerder op dat god ons er opzettelijk in heeft gegooid.
Toen Adam en Eva in het paradijs waren ging alles goed. Ze hadden een vrije wil en konden kwaad doen. Adam had bijvoorbeeld Eva kunnen verkrachten, of Eva had zelf kunnen besluiten om van de vrucht te eten. Maar dat deden ze niet. Er moest een slang aan te pas komen om dat te regelen. Wat deed die slang in het paradijs? God is toch alwetend? En almachtig? Met zijn alwetendheid moet hij geweten hebben dat die slang het paradijs binnen ging EN dat Eva voor de praatjes van de slang zou vallen. Met zijn almacht had hij gemakkelijk kunnen voorkomen dat die slang het paradijs binnen ging en bij Eva of Adam in de buurt kwam. Dit zou niets af doen aan hun vrije wil.

Als een verantwoordelijke vader kan voorkomen dat zijn kind zo hard valt dat het zal sterven dan doet een verantwoordelijke vader dat natuurlijk zonder te twijfelen. Zo niet de god van de bijbel. Die kijkt rustig toe als hij zijn kinderen ziet vallen. Wat een cynisch spelletje van deze god wanneer hij eerst zonder in te grijpen rustig toekijkt hoe zijn kinderen de dood in vallen, ze vervolgens zelf het vuur in stuurt, en daarna van zichzelf zegt dat hij zo’n ontzettende ‘liefdevolle’ vader is omdat hij ‘niet wil’ dat zijn kinderen het vuur in gaan. Als hij het echt niet wilde had hij beter die slang bij de hemelpoort kunnen tegenhouden. Maar zo slim was hij blijkbaar niet. 


Eyob Email
01/09

Comments:
Hallo,

Ik vraag mij af, wat willen jullie hiermee bereiken!
Jullie beledigen het woord van God en deze God heeft jullie van de dood en van het vuur bevrijd, maar jullie zijn ondankbare wezens en beledigen zijn Heilige woord.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Best Eyob, dank voor je reactie.

Ons doel is mensen die hun leven lang zijn geindoctrineerd met de Bijbel te laten inzien dat de zekerheden waarmee bijbelgeleerden hun redeneringen onderbouwen berusten op een hele selectieve interpretatie van de Bijbel.

Quote: "Jullie beledigen het woord van God"

Wij leveren commentaar op wat MENSEN hebben opgeschreven in verschillende boeken waar andere MENSEN dan een selectie uit hebben gemaakt die ze bij elkaar hebben gebracht in één boek. Vervolgens waren er dan na verloop van tijd  weer andere MENSEN die vonden dat bepaalde boeken eruit verwijderd moesten worden.  Niet bepaald een procedure die het  vertrouwen wekt dat we hier te maken hebben met het boek waarmee de eeuwige en almachtige God zich aan de mensheid wil kenbaar maken. 

Quote: "deze God heeft jullie van de dood en van het vuur bevrijd"

Als we kijken hoeveel kinderen er jaarlijks doodgaan aan ziektes en epidemieen dan valt erop die "bevrijding van de dood" wel wat af te dingen. Verder moeten we niet vergeten dat veel van die ziektes worden veroorzaakt door virussen en parasieten die speciaal door de Schepper zijn ontworpen. 

Ook als we de natuur bekijken dan lijkt het erop dat God de dood zo'n beetje heeft uitgevonden. Er is geen dier waar niet door andere dieren op wordt gejaagd of dat zelf jaagt. Blijkbaar heeft de schepper er groot plezier in om een kalfje te zien rennen voordat het levend aan stukken wordt gereten.

Quote:"maar jullie zijn ondankbare wezens en beledigen zijn Heilige woord."

Dat komt omdat we het moeilijk vinden om de "Heiligheid" van zaken als slavernij, genocide en kindermishandeling in te zien.

       


Jelmer Email
23/08

Comments:

@JH
Quote: "Als de aarde slechts een klein stukje dichter bij de zon zou staan, was er geen leven mogelijk en een heel klein stukje verder weg ook niet."

De aarde volgt een excentrische baan rond de zon. Dat betekend dat de aarde soms dichter bij de zon staat, en soms verder weg. Wanneer de aarde het dichts bij de zon staat is de afstand ongeveer 147 miljoen kilometer. Dit is grappig genoeg midden in de winter, op 3 januari. Als de aarde het verst van de zon staat is de afstand zo’n 152 miljoen kilometer. Dit is juist weer midden in de zomer, op 4 juli. Er is dus een leefbare zone rond de zon van minstens 5 miljoen kilometer breed waar de aarde zich in beweegt. Is dat wat jij verstaat onder een klein stukje?
Merk ook op dat juist in de zomer de aarde het verst staat. Dat betekent dus dat de aarde ook nog veel verder zou kunnen staan zonder dat dit gelijk leidt tot onleefbare koude temperaturen. Maak van die 5 miljoen kilometer maar 10 of zelfs 20 miljoen. Is dat wat jij verstaat onder een heel klein stukje?

Maar is het ook opzienbarend dat de aarde precies in die "smalle" zone rond de zon draait? De planeet die het verst van de zon staat is Neptunus op 4500 miljoen km. Dus laten we zeggen dat de planeten zich tussen de 1 en de 5000 miljoen km afstand van de zon bevinden.  Die hele conservatieve schatting van 5 miljoen km leefbare zone is dus 1/1000 van de zone waarin planeten voorkomen. Dat wil zeggen dat als de Schepper een planeet in zijn baan om de zon zet ZONDER te kijken waar die terecht komt dan is de kans dat die planeet in de leefbare zone belandt dus 1/1000.

Niet zo geweldig groot zou je zeggen maar als we bedenken dat het aantal zonnen een 10 met 21 nullen is dan wordt het een ander verhaal. Als de Schepper bij elk van die zonnen een planeet in een willekeurige baan zet dan komt dus 1 op de 1000 keer een planeet geheel toevallig in de leefbare zone terecht en zullen er dus uiteindelijk 10.000.000.000.000.000.000 (10 met 18 nullen) zonnen zijn met een planeet in de leefbare zone. Dat wij ons bevinden op één zo'n planeet die rond één van die zonnen draait is dus een stuk minder bijzonder dan door jou gesuggereerd. 

    


JH (Bekend bij redactie) 
18/08

Comments:
Deel 1/4 van reactie op Schepping vs Evolutie

Beste redacteur van DeBijbelZegt,

Ik zie in uw webpagina over de evolutie verschillende gebreken:

1. Er zouden verschillende scheppingsverhalen zijn. Dit is incorrect. In Genesis 1 gaat het voornamelijk over de schepping van hemel en aarde. In hoofstuk 2 wordt de schepping van de mensheid nader belicht. In het tweede hoofstuk wil God Zijn speciale relatie met de mens extra benadrukken. Daarom wordt er niet de in het eerste hoofstuk gebruikte naam ‘Elohim’ gebruikt, maar de Naam JHWH.

2. Daarnaast zien we aan het begin van hoofstuk 2 het woord ‘alzo’. Dit duidt erop dat dit een vervolg van iets anders is. Er moet iets aan voorafgegaan zijn, waarin de schepping is verteld. Dat is hoofstuk 1.

3. De volgorde mens-dier. U veronderstelt dat in Genesis 2 eerst de mens Adam geschapen en daarna de dieren. Dit hoeft zeker niet zo te zijn. Het gaat erom dat Adam de dieren een naam geeft. Eerder in Genesis 2 worden de dieren niet genoemd, omdat dat niet nodig is. De auteur (Mozes) gaat ervanuit dat zijn lezers het nog uit Genesis 1 weten in welke volgorde de dieren zijn geschapen.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

Beste JH, dank voor uw uitgebreide reactie.

1. Kennelijk heeft u ook wel door dat twee verschillende namen voor één en dezelfde God niet bepaald een ondersteuning is voor uw stelling dat Genesis 1 & 2 een eenheid vormen met een doorlopend verhaal. Vandaar dat u met speculaties komt dat deze opvallende naamswisseling een teken zou zijn dat God zijn "speciale relatie" met de mens extra wil benadrukken.

Nu kan het zijn dat die relatie "speciaal" was maar lang van duur was hij in ieder geval niet. Adam en Eva worden gelijk bij de eerste de beste overtreding, inclusief al hun nakomelingen, veroordeeld tot de dood en verbannen uit de hof van Eden. En alsof dat nog niet voldoende straf zou zijn gaat God ook nog eens "speciaal" de aarde vervloeken zodat het extra moeilijk wordt voor de mens om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Dat we hier te maken hebben met twee heel verschillende scheppings verhalen blijkt niet alleen uit de verschillende namen voor God maar ook uit het verschil in eigenschappen van God zelf. De God uit Genesis 1 is een magistrale God die enkel door zijn woord de wereld schept terwijl de God uit Genesis 2 meer een soort knutselaar is die uit stof de eerste mens boetseert en dan voor de tweede mens een rib van de eerste gebruikt.

2. Wat het woordje "alzo" betreft heeft u helemaal gelijk. De eerste drie verzen Genesis 2 zijn overduidelijk een logisch vervolg op Genesis 1 en vormen daar de afsluiting van met de rustdag op zevende dag. Dat ze om onduidelijke redenen door degene die de indeling in hoofdstukken en verzen heeft gemaakt bovenaan zijn gezet in Genesis 2 is geen argument dat we nu ineens met een doorlopend verhaal hebben te maken.

3. Ook hier bent u weer aan het speculeren over de beweegredenen van de schrijvers van de Bijbel. Er staat:

"(Genesis 2:19) Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam"
Waarom staat hier dat God de dieren en vogels "gemaakt" had als dat volgens uw redenering al lang bij de lezers bekend is uit Genesis 1? Er had gewoon kunnen staan dat God alle landdieren en vogels langs Adam leidde zodat hij ze een naam kon geven.

     


JH (Bekend bij redactie) 
18/08

Comments:
Deel 2/4 van reactie op Schepping vs Evolutie

4. U veronderstelt dat de mensen uit Genesis 1 waren geschapen naar Gods beeld, dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kleding was niet nodig, want er was geen schaamte. In Genesis 2 kent de mens volgens u het verschil niet tussen goed en kwaad. Maar allebei de soorten mensen zijn naar Gods beeld geschapen én ze kennen het verschil tussen goed en kwaad niet. Waarom niet? 1. Omdat het dezelfde mensen waren (Adam en Eva). En 2. Omdat God niet kan zondigen en de mens toen ook nog nooit zonde gekend of gedaan had. Ze wisten het verschil tussen goed en kwaad simpelweg niet omdat ze nooit met het kwaad in aanraking waren gekomen.

5. U zegt dat in Genesis 1 de mens van alle bomen mocht eten. Dat was waar, met 1 uitzondering. Die uitzondering lezen we in het hoofdstuk waarin God Zijn speciale persoonlijke relatie met de mensen laat zien. De uitzondering gaat namelijk over die relatie, waarin God wilde weten of de mensen Hem gehoorzaam konden zijn.

6. Natuurlijk moesten de mensen de hele wereld gaan bewonen. Maar God plaatste de eerste mensen in de hof van Eden. Van daaruit moet de mensheid zich verspreiden. Er staat overigens in Genesis 2 nergens dat God wil dat Adam en Eva in de hof van Eden blijven. Wel plaatst God hun daar.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

4. Voor de draai die u aan de betekenis van "geschapen naar Gods beeld" probeert te geven zie mijn reactie op punt 9.

Adam en Eva wisten het verschil niet tussen goed en kwaad maar krijgen wel gelijk bij de eerste overtreding zo'n beetje de maximale straf. Hoe rechtvaardig is dat? Waarom had God geen geduld om Adam en Eva dat cruciale verschil bij te brengen? Wat is de reden dat we geestelijk gestoorden en jonge kinderen niet veroordelen onder het strafrecht?  En hoe zit dat met de nakomelingen van Adam en Eva die nu ook zullen sterven terwijl volgens  Gods eigen instructies kinderen niet gedood mogen worden voor de zonden van de ouders?  

5. En die éne uitzondering die wordt gemaakt in Genesis 2 staat dus niet genoemd in Genesis 1 daar staat dat ze van ALLE vruchtbomen van "de ganse aarde" mochten eten. Aangezien deze éne boom het lot ven de complete mensheid zou bepalen was een vermelding hier zeker op zijn plaats geweest al was het maar om eventuele vergissingen te voorkomen. Het ontbreken van een dergelijke vermelding is een indicatie dat we te maken hebben met twee verschillende scheppings verhalen.

6. Er staat wel degelijk in Genesis 2 dat het de bedoeling van God was dat Adam en Eva in de hof van Eden zou blijven want Adam wordt aangesteld als een soort van tuinman om die te bewerken.

(Genesis 2:15) Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.
Dat is een duidelijk verschil met Genesis 1 want daar is er geen hof van Eden en krijgt de mens gelijk na zijn schepping opdracht zich voort te planten en de wereld te bevolken. Ook hier dus weer twee verschillende verhalen.

    


JH (Bekend bij redactie) 
18/08

Comments:
Deel 3/4 van reactie op Schepping vs Evolutie

7. Er staat nergens in Genesis 1 dat de aarde het middelpunt van het heelal vormt. Wel wordt het verhaal vanuit de aarde vertelt, omdat dáár het leven gaat komen, en dus de mens. De hele schepping is eigenlijk gemaakt voor de mens, zodat vooral de mens God de eer kan geven. Neem nu bijvoorbeeld alle afstanden. Als de aarde slechts een klein stukje dichter bij de zon zou staan, was er geen leven mogelijk en een heel klein stukje verder weg ook niet.

8. Dat de hemellichamen, en dus ook de zon, later geschapen zijn dan het licht en de aarde laat iets zien van Gods almacht. Er was al verschil tussen licht en donker voordat er een zon was. Als je alleen maar vanuit het rationele beredeneert, kom je daar niet uit, maar als je weet wat God allemaal kan, klopt alles precies. Zo is het ook mogelijk dat op dag 3 al de planten en bomen geschapen zijn en op dag 4 pas de zon.

9. God schiep de mens naar Zijn gelijkenis. Die gelijkenis bestond uit 3 kenmerken: kennis, gerechtigheid en heiligheid. Die eigenschappen had de mens allemaal, dus Genesis 1:26 klopt volledig. God heeft dus ook geen lichaam. De Heere Jezus wordt Gods Zoon genoemd. Dat heeft te maken met Hun relatie. Het bestaat dus niet dat Jezus geboren is uit 2 mensen die gemeenschap hadden.

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

7. Inderdaad staat nergens in Genesis dat de aarde het middelpunt van het heelal is want de schrijvers van de Bijbel hadden geen flauwe notie van de oneindige lege ruimte met zijn miljarden melkwegstelsels die ieder op zich weer miljarden sterren bevatten waarvan onze zon er dan één van is. U bent nog al onder de indruk van het feit dat de aarde precies op de goede afstand van de zon staat om leven mogelijk te maken maar blijkbaar had God meer dan 1.000.000.000.000.000.000.000 zonnen nodig zodat uiteindelijke één van die zonnen een planeet op precies de juiste afstand had. Althans die indruk wekt God door zo'n onnoemelijk groot heelal te scheppen terwijl het Hem enkel om een nietig planeetje zou zijn te doen die aarde heet.

8. Tja, was het een staaltje van Gods almacht door eerst de bomen en planten te scheppen terwijl er nog geen zon was en God dus op één of andere wijze moest zien te voorkomen dat die zouden doodvriezen bij temperaturen onder de -150 graden Celsius?
Of zullen we het toch maar aan de onkunde van de schrijvers van de Bijbel wijten? Die zitten er namelijk wel vaker naast.

9. Er staat dat God de mens schiep naar zijn BEELD en GELIJKENIS. U probeert daar een draai aan te geven als zouden we enkel in abstracte eigenschappen op God lijken maar als we de grondtekst raadplegen dan zien dat BEELD de vertaling is van het hebreeuwse woord "tzlm" en precies datzelfde "tzlm" wordt gebruikt in Daniel 3 om het reusachtig gouden beeld van koning Nebukadnezar te beschrijven. Het gaat hier dus wel degelijk om een lichamelijke gelijkenis en niet enkel een geestelijke.

Verder wordt uw bewering dat God geen lichaam zou hebben door diverse teksten tegengesproken:

(Genesis 32:30) En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.
(Deuteronomium 5:4) Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u op den berg gesproken uit het midden des vuurs,
(Deuteronomium 34:10) En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht,
(Genesis 8:21) En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart...
(Exodus 24:10) En zij zagen den God van Israël, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.
(Exodus 33:22-23) .......en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn. En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden!
(Exodus 15:8) En door het geblaas van Uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden; de stromen hebben overeind gestaan, als een hoop; de afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee.
(Deuteronomium 33:10) Zij zullen Jakob Uw rechten leren, en Israël Uw wet; zij zullen reukwerk voor Uw neus leggen, en dat gans verteerd zal worden, op Uw altaar.

      


JH (Bekend bij redactie) 
18/08

Comments:
Deel 4/4 van reactie op Schepping vs Evolutie

10. Genesis 1:24 klopt overigens ook. Het is jammer dat u als redacteur die veel in de Bijbel gelezen heeft, niet de héle Bijbel leest. Na Genesis 2 komt namelijk Genesis 3. En in Genesis 3 staat dat de mensen niet met hun handen van de verboden boom af konden blijven. Daarom geeft God hun de straf: de dood. En dat niet alleen, ook komen er vreselijke ziektes bij en gingen dieren elkaar opeten. Ooit heeft God de dieren en planten geschapen, die nu uitgestorven zijn. Maar die zijn allemaal uitgestorven door het handelen van de mensen, die geen kennis, gerechtigheid en heiligheid hebben.

11. Inderdaad is er bij Adam en Eva in het gezin incest voorgekomen. Maar: toen was dat nog geen probleem. Er bestonden nog weinig mutaties, dus hun kinderen zouden er niet zoveel krijgen. Bovendien is het gezonde DNA dominant, dus komt die vaak zichtbaar bij de mensheid. Later in de geschiedenis van de mensheid, toen er wél veel mutaties waren in het DNA, gaf God wetten aan de mensen (bijvoorbeeld in Leviticus 18:11, waarin het over incest gaat). Dit deed Hij, omdat er anders mensen met vreselijke gebreken zouden komen.

12. Dat u denkt dat de schepping op de Darwintheorie lijkt, komt omdat er wél micro-evolutie bestaat. Echter, macro-evolutie bestaat niet. Onder anderen Darwin bedachten die erbij. Maar, in feite heeft niemand die gezien. Ik zou van u wel eens willen weten hoe waarschijnlijk u het acht dat de oerknal werkelijk heeft plaatsgevonden.

Ik hoop van u snel een reactie te ontvangen. Alvast bedankt daarvoor!

Met vriendelijke groeten,
JH

------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORD REDACTIE:

10. Dat dieren elkaar pas zouden opeten NA de zondeval is grote onzin en een dergelijk verzinsel is ook helemaal niet nodig om te laten zien dat die zondeval de oorzaak is van het "plotselinge" verschijnen van de dood op aarde. Die dood bestond namelijk allang want de Schepper heeft de natuur zo in elkaar gezet dat nagenoeg ieder dier om in leven te blijven zich moet voeden met andere levende organismen die daarbij de dood vinden. Bladeren, gras, groente, appels etc. zijn niets anders dan een verzameling levende cellen die dood gaan als ze worden opgegeten. Dus ook al zouden alle dieren voor de zondeval strikt vegetarisch hebben geleefd dan nog was de dood alom tegenwoordig.

Dat die dood voor de zondeval al bestond blijkt ook uit het gegeven dat in de hof van Eden een "boom des levens" stond. Blijkbaar moest er van die boom worden gegeten om in leven te blijven en God zette speciaal een engel op wacht bij de poort om te voorkomen dat Adam & Eva stiekem naar binnen zouden glippen om van die boom te eten om zo toch nog de dood te ontlopen.

Ook ontstaan ziektes niet opeens omdat twee mensen een overtreding hebben begaan. Ziektes worden onder andere veroorzaakt door bacteriën en parasieten en zijn als onderdeel van levende natuur dus gewoon door de Schepper bedacht en gecreëerd. Het vernuft dat daarbij is aangewend mag onze be(ver)wondering wekken.

Neem bijvoorbeeld de malaria parasiet. Die komt in de bloedbaan als je gestoken wordt door een speciaal daarvoor ontworpen mug en vestigt zich dan in de lever om zich daar te vermenigvuldigen ten koste van de gastheer. Alleen al door dit staaltje van intelligent ontwerp vallen er honderdduizenden doden per jaar. In Afrika wordt 20% van de kindersterfte veroorzaakt door malaria.

En malaria is maar een van de vele voorbeelden van de vindingrijkheid waarmee de Schepper van alles en nog wat heeft bedacht om mens en dier te teisteren met ziektes en epidemieën zoals: de pest, cholera, tyfus, gele koorts, dengue, pokken, polio etc. etc.


11. Die incest in het gezin van Adam en Eva mag dan misschien geen probleem zijn geweest maar min of meer hetzelfde deed zich voor bij de familie Noach en toen waren er natuurlijk al wel een heleboel mutaties in omloop. Het mag een wonder heten dat de mensheid dit extreme geval van inteelt heeft overleefd.

Overigens kan één enkele mutatie reeds voor ernstige complicaties zorgen en dat geldt met name als beide ouders dezelfde mutatie op een specifiek gen hebben. Die kans was in dit geval erg groot want Eva is immers gemaakt van Adams rib dus het is bepaald niet uit te sluiten dat Eva's genetisch materiaal op de Y chromosoom na geheel gelijk is aan die van Adam.

Fijn dat God wetten heeft uitgevaardigd om ons te behoeden voor de gevolgen van incest maar was het niet beter geweest als God dat hele mutatie gedoe had voorkomen want ook als er helemaal geen sprake is van incest worden er toch babies geboren met allerlei vreselijke afwijkingen en chronische ziektes. En als mutaties helemaal niet zouden bestaan is het bijkomend voordeel dat daarmee ook gelijk de evolutietheorie die nu veel mensen aan het twijfelen brengt ontkracht zou worden.

Even een vraag voor de duidelijkheid: was er voor de zondeval al sprake van mutaties of heeft God pas daarna de mutatie schakelaar omgezet?


12. Beste JH, kijk eens even naar dit lijstje met water gerelateerde ziektes die de mensheid al eeuwenlang teisteren. Die ziektes zijn zo hardnekkig omdat er een subtiel samenspel is van virussen, bacteriën, schimmels, parasitaire wormen en gespecialiseerde insecten die allemaal uit zijn op hun eigen gewin ten koste van de toevallige gastheer waarop zij parasiteren. Wat u "Darwintheorie" noemt geeft voor het ontstaan en de werking van al die ziektes een perfecte verklaring maar ik begrijp dat u liever heeft dat de Schepper dit allemaal op uiterst vernuftige wijze heeft uitgedokterd?

Wat de oerknal betreft: als astronomen snelheden en richtingen van de verschillende sterrenstelsels bepalen en terugrekenen waar ze vandaan komen dan blijkt dat al die stelsels zo'n 14 miljard jaar geleden zich allemaal in één en hetzelfde punt moeten hebben bevonden. Wie of wat er in dat punt aan het knallen is geweest weet niemand. Ook hier weer dezelfde vraag als die bij de natuur en evolutie:  waarom heeft de Schepper het heelal zo in elkaar gezet dat het net lijkt of dat er een oerknal heeft plaats gevonden? 

Quote: "Maar, in feite heeft niemand die gezien."

Misschien moet u eens kijken of diezelfde redenering ook werkt als u hem toepast op "de schepping".

        

 < Previous 25
Page:
Next 25 >  


Terug naar Top